Navigation path

Prima pagină
Domenii de politică
Sectoare
Despre politica în domeniul concurenţei
Legislaţie şi referinţe
Contact
Actualitate
Consultări publice

Consultări publice


Ajutor de stat pentru protecţia mediului

Consultare privind orientările comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare

Domeniul politic

Concurenţă: Ajutor de stat

Grup ţintă

La această consultare pot participa instituţii, autorităţi publice, cetăţeni, companii şi organizaţii. Ne interesează în mod special opiniile autorităţilor naţionale care aplică măsurile de ajutor de stat menţionate de cele două texte.

Perioada consultării

De la 31.07.2012 la 23.10.2012

Obiectivul consultării

După cum menţionează Comunicarea privind modernizarea ajutoarelor de stat în UE, Comisia îşi propune să revizuiască şi să îmbunătăţească, până la sfârşitul anului 2013, principalele documentele şi orientări în materie de ajutoare de stat. Prin această consultare se doreşte obţinerea de informaţii privind aplicarea orientărilor comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului şi măsurile de sprijin prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare. Rezultatele consultării vor reprezenta o contribuţie valoroasă la proiectul de modernizare.

Controlul ajutorului de stat acordat în domeniul protecţiei mediului este necesar pentru a garanta că măsurile luate se concretizează într-o mai bună protecţie a mediului care nu s-ar putea realiza în absenţa acestor ajutoare, că efectele pozitive ale acordării ajutorului le compensează pe cele negative în ceea ce priveşte denaturarea concurenţei şi că ţin cont de principiul „poluatorul plăteşte” prevăzut de articolul 191 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Comisia a introdus în Orientările comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului criteriile pe care le utilizează pentru a evalua compatibilitatea ajutorului de stat pentru protecţia mediului. În acelaşi timp, anumite categorii de măsuri de sprijin sunt scutite de la obligaţia de notificare, dacă întrunesc condiţiile prevăzute de Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare.

Conţinutul consultării nu poate fi intrepretat ca reprezentând poziţia oficială a Comisiei Europene.

Documentul care face obiectul consultării

Orientările comunitare referitoare la ajutorul de stat pentru protecţia mediului
Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare

Chestionar

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Date de contact

Serviciu responsabil: Direcţia Generală Concurenţă – Unitatea pentru ajutoare de stat, energie şi mediu
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Adresă de corespondenţă:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIA

Afişează contribuţiile

Protecţia datelor cu caracter personal Declaraţie de confidenţialitate


înapoi la pagina cu consultări
Linkuri conexe
Vocea ta în Europa: participaţi la alte consultări