Navigation path

Home
Beleidsgebieden
Sectoren
Over het concurrentiebeleid
Referenties en wetgeving
Contact
Recente kwesties
Openbare raadplegingen

Openbare raadplegingen


Staatssteun voor milieubescherming

Raadpleging over de gemeenschappelijke richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming en de milieusteunmaatregelen in de groepsvrijstellingsverordening

Beleidsterrein

Mededinging: staatssteun

Doelgroep

Instanties, autoriteiten, particulieren, bedrijven en organisaties wordt verzocht hun mening te geven over dit onderwerp. De Commissie roept met name nationale overheden die zich bezighouden met staatssteun voor milieubescherming op om deel te nemen aan de raadpleging.

Raadplegingsperiode

Van 31 juli 2012 tot 23 oktober 2012

Doel van de raadpleging

Zoals aangekondigd in de Mededeling over de modernisering van het EU-staatssteunbeleid wil de Commissie dit beleid voor het einde van 2013 stroomlijnen. Doel van de raadpleging is na te gaan hoe de EU-regels voor staatssteun voor milieubescherming worden toegepast. De verkregen informatie zal gebruikt worden bij de stroomlijning van de regels.

Het belangrijkste doel van de controle op staatssteun voor milieubescherming is ervoor te zorgen dat de maatregelen leiden tot betere milieubescherming dan zonder deze steun, en dat de positieve gevolgen van de steun groter zijn dan de negatieve gevolgen op het vlak van concurrentieverstoring, rekening houdend met het principe dat de vervuiler betaalt (artikel 191 van het VWEU).

De Commissie heeft in de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu de criteria vastgelegd waarmee zij nagaat of staatssteun voor milieubescherming aan de regels voldoet. Daarnaast zijn bepaalde soorten milieusteun vrijgesteld van de voorafgaande meldplicht als zij voldoen aan de voorwaarden in de groepsvrijstellingsverordening.

De inhoud van deze raadpleging mag niet worden gezien als officieel standpunt van de Europese Commissie.

Referentiedocumenten

Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu
Groepsvrijstellingsverordening

Vragenlijst

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Contact

Verantwoordelijke dienst: DG Mededinging - Eenheid Staatssteun, energie en milieu
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Postadres:
Europese Commissie
DG Mededinging
Griffie staatssteun
Ref.: "HT 359 - Raadpleging over Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu"
1049 Brussel
BELGIE

Bekijk de reacties

Bescherming van persoonsgegevens Privacyverklaring


back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations