Navigation path

SĀKUMLAPA
Politikas jomas
Nozares
Par konkurences politiku
Tiesību akti un to atsauces
Kontakti
Aktuālie jautājumi
Sabiedriskas apspriešanas

Sabiedriskas apspriešanas


Valsts atbalsts vides aizsardzībai

Apspriešana par Eiropas Savienības pamatnostādnēm attiecībā uz valsts atbalstu vides aizsardzībai un vides atbalsta pasākumiem Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā

Politikas joma

Konkurence — valsts atbalsts

Mērķgrupa

Šajā apspriešanā ir aicinātas piedalīties institūcijas, valsts iestādes, uzņēmējsabiedrības un organizācijas. Īpaši ceram uz to valsts iestāžu atsaucību, kuru ziņā ir valsts atbalsta pasākumi divu zemāk minēto dokumentu jomā.

Apspriešanas periods

No 31.07.2012 līdz 23.10.2012

Apspriešanas mērķis

Kā norādīts paziņojumā par valsts atbalsta modernizāciju, Komisija vēlas līdz 2013. gada beigām pārstrādāt un saskaņot savus svarīgākos tiesību aktus un pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu. Šo apspriešanu rīko ar mērķi iegūt informāciju par to, kā tiek piemērotas ES pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu vides aizsardzībai un vides atbalsta pasākumi Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā. Šīs apspriešanas rezultāti būs vērtīgs ieguldījums modernizācijas projektā.

Valsta atbalsta kontroli vides aizsardzības jomā īsteno, lai gādātu, ka valsts atbalsta pasākumi sekmē labāku vides aizsardzību nekā tā būtu bijusi bez atbalsta, un lai, ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 191. pantā noteikto principu, ka maksā piesārņotājs, nodrošinātu, ka konkurences traucējumu ziņā atbalsta pozitīvie iznākumi pārsniedz negatīvos.

Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu vides aizsardzībai Komisija ir noteikusi kritērijus, kurus tā izmanto, lai novērtētu vides aizsardzībai domāta valsts atbalsta atbilstību prasībām. Turklāt dažu kategoriju vides atbalsta pasākumi ir atbrīvoti no iepriekšējas paziņošanas prasības, ja tie atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Vispārēja grupu atbrīvojuma regulā.

Šis apspriešanas saturs nekādā gadījumā neatspoguļo oficiālo Eiropas Komisijas viedokli.

Skatīt apspriešanas dokumentu

Kopienas pamatnostādnes attiecībā uz valsts atbalstu vides aizsardzības jomā
Vispārējā grupu atbrīvojuma regula

Skatīt aptaujas lapu

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktinformācija

Atbildīgais dienests: Directorate-General for Competition – Unit for State aids Energy and Environment
E-pasta adrese: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Pasta adrese:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Skatīt nosūtītos komentārus

Personas datu aizsardzība Paziņojums par personas datu aizsardzību


atpakaļ uz apspriešanas lapu
Saites par tēmu
Vietne “Jūsu balss Eiropā” — piedalieties arī citās apspriešanās