Navigation path

PRADŽIA
Veiklos sritys
Sektoriai
Apie konkurencijos politiką
Teisės aktai ir nuorodos
Kontaktinė informacija
Aktualūs klausimai
Viešos konsultacijos

Viešos konsultacijos


Valstybės pagalba aplinkos apsaugai

Konsultacijos dėl valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairių ir aplinkos srities paramos priemonių Bendrame bendrosios išimties reglamente

Politikos sritis

Konkurencija. Valstybės pagalba

Tikslinė grupė

Per šias konsultacijas pareikšti nuomonę kviečiamos institucijos, viešosios valdžios įstaigos, piliečiai, įmonės ir organizacijos. Ypač laukiama su šiuose dviejuose dokumentuose aptariamomis valstybės pagalbos priemonėmis dirbančių nacionalinių institucijų atsiliepimų.

Konsultacijų laikotarpis

Nuo 2012-07-31 iki 2012-10-23

Konsultacijų tikslas

Kaip skelbta Komunikate dėl ES valstybės pagalbos modernizavimo, Europos Komisija iki 2013 m. pabaigos siekia persvarstyti ir supaprastinti savo pagrindinius teisės aktus ir gaires dėl valstybės pagalbos. Per šias konsultacijas norima gauti informacijos apie valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairių ir aplinkos srities paramos priemonių Bendrame bendrosios išimties reglamente taikymą. Tokia informacija labai padės modernizuoti šias priemones.

Valstybės pagalbos aplinkos apsaugos srityje kontrolės priemonės visų pirma skirtos didesnei aplinkos apsaugai užtikrinti nei būtų galima pasiekti be tokios pagalbos, ir kad teigiamas pagalbos poveikis būtų didesnis už neigiamą, susidarantį dėl konkurencijos iškraipymo, atsižvelgiant į Sutarties dė Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnyje nustatytą principą „teršėjas moka“.

Europos Komisija savo parengtose Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairėse nustatė kriterijus, pagal kuriuos vertina, ar valstybės pagalba aplinkos apsaugai atitinka reikalavimus. Be to, apie tam tikrų kategorijų su aplinka susijusias paramos priemones iš anksto pranešti nereikia, jeigu jos atitinka Bendrame bendrosios išimties reglamente nustatytas sąlygas.

Šių konsultacijų turinio negalima traktuoti kaip oficialios Europos Komisijos pozicijos išraiškos.

Konsultacijų dokumentas

Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai Bendrijos gairės
Bendras bendrosios išimties reglamentas

Klausimynas

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktiniai duomenys

Atsakinga tarnyba: Konkurencijos generalinio direktorato Valstybės pagalbos energetikai ir aplinkai skyrius
E. paštas stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Pašto adresas
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Rodyti nuomones

Asmens duomenų apsauga Pareiškimas apie privatumo apsaugą


grįžti į konsultacijų puslapį
RSusijusios nuorodos
Y"Jūsų balsas Europoje" – dalyvaukite kitose konsultacijose