Navigation path

ETUSIVU
Politiikanalat
Toimialat
Tietoa kilpailupolitiikasta
Kilpailuasiat ja lainsäädäntö
Ajankohtaista
Yhteydenotot
Julkiset kuulemiset

Julkiset kuulemiset


Ympäristönsuojeluun myönnettävä valtiontuki

Kuuleminen ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevista yhteisön suuntaviivoista ja yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyvistä ympäristönsuojelun tukitoimenpiteistä

Politiikan ala

Kilpailu: Valtiontuki

Kohderyhmä

Kuulemiseen pyydetään vastauksia eri sidosryhmiltä: viranomaisilta, kansalaisilta, yrityksiltä ja organisaatioilta. Erityisesti vastauksia toivotaan kansallisilta viranomaisilta, jotka vastaavat suuntaviivojen ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvista valtiontukitoimenpiteistä.

Kuulemisen kesto

31.7.201223.10.2012

Kuulemisen tavoite

Kuten EU:n valtiontukiuudistusta koskevassa tiedonannossa todetaan, komissio aikoo uudistaa ja virtaviivaistaa valtiontukia koskevat keskeiset komission säädökset ja suuntaviivat vuoden 2013 loppuun mennessä. Tämän kuulemisen tarkoituksena on saada tietoja siitä, kuinka viranomaiset soveltavat ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevia yhteisön suuntaviivoja ja yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen sisältyviä ympäristönsuojelun tukitoimenpiteitä Tietoja hyödynnetään valtiontukisääntöjen uudistushankkeessa.

Ympäristönsuojelun valtiontukien valvonnan päätavoitteena on varmistaa, että valtiontukitoimenpiteillä saavutetaan ympäristönsuojelun taso, joka on parempi kuin ilman tukea saavutettava taso, ja että tuesta saatu hyöty ylittää sen kilpailua vääristävät vaikutukset, kun otetaan huomioon saastuttaja maksaa -periaate (aiheuttamisperiaate), josta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 191 artiklassa.

Komissio on vahvistanut kriteerit, joiden perusteella se arvioi ympäristönsuojeluun myönnetyn valtiontuen soveltuvuutta sisämarkkinoille, ympäristönsuojeluun myönnettävää valtiontukea koskevissa yhteisön suuntaviivoissa. Lisäksi eräitä ympäristönsuojelun tukimuotoja on vapautettu ennakkoilmoituksen tekemistä koskevasta velvoitteesta edellyttäen, että ne täyttävät ryhmäpoikkeusasetuksessa säädetyt ehdot.

Mitään tässä kuulemisessa esitettyjä kantoja ei voida pitää Euroopan komission virallisena kantana.

Viiteasiakirjat

Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle
Yleinen ryhmäpoikkeusasetus

Kyselylomake

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Yhteystiedot

Asiasta vastaava yksikkö: Kilpailun pääosasto – Valtiontuet: energia ja ympäristö
Sähköposti: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Postiosoite:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Katso vastaukset

Henkilötietojen suoja Tietosuojaseloste


Takaisin kuulemissivustolle
Linkkejä
Sinun äänesi Euroopassa: osallistu muihin kuulemisiin