Navigation path

FORSIDE
Politikområder
Sektorer
Om konkurrencepolitikken
Lovgivning og henvisninger
Kontakter
Aktuelle emner
Offentlige høringer

Offentlige høringer


Statsstøtte til miljøbeskyttelse

Høring om Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og miljøstøtteforanstaltninger i den generelle gruppefritagelsesforordning

Politikområde

Konkurrence: Statsstøtte

Målgruppe

Institutioner, offentlige myndigheder, borgere, virksomheder og organisationer kan deltage i høringen. Vi modtager især gerne bidrag fra nationale myndigheder, der arbejder med de statsstøtteforanstaltninger, der er omfattet af de to tekster.

Høringsperiode

Fra den 31.7.2012 til den 23.10.2012

Formål med høringen

Som det hedder i meddelelsen om modernisering af statsstøtte i EU, ønsker Kommissionen at revidere og strømline Kommissionens væsentligste akter og retningslinjer om statsstøtte inden udgangen af 2013. Formålet med høringen er at indhente oplysninger om anvendelsen af Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse og miljøstøtteforanstaltninger i den generelle gruppefritagelsesforordning. Bidragene vil være et betydningsfuldt input i moderniseringen.

Det vigtigste formål med statsstøttekontrol inden for miljøbeskyttelse er at sikre, at statsstøtteforanstaltningerne giver en højere grad af miljøbeskyttelse, end tilfældet ville være uden støtten. Samtidig skal det sikres, at støttens positive virkninger er større end de negative konsekvenser ved konkurrencefordrejning ud fra princippet om, at forureneren betaler, som det er fastsat i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Kommissionen har i Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse fastlagt, hvilke kriterier den anvender til at vurdere, om statsstøtte til miljøbeskyttelse er forenelig med det indre marked. Derudover er en række kategorier af miljøstøtteforanstaltninger undtaget fra forudgående anmeldelse, hvis de opfylder betingelserne i den generelle gruppefritagelsesforordning.

Indholdet af denne høring afspejler ikke Europa-Kommissionens officielle holdning.

Se spørgeskemaet

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktoplysninger

Ansvarlig tjenestegren: Generaldirektorat for Konkurrence – Kontor for statsstøtte til energi og miljø
E-mail-adresse: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Postadresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektorat for Konkurrence
Registreringskontoret for statsstøtte
Ref.: "HT 359 - Høring om Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse"
1049 Bruxelles
BELGIEN

Se bidragene

Beskyttelse af personoplysninger Erklæring om databeskyttelse


tilbage til høringssiden
Links
Kom til orde i Europa: deltag i andre høringer