Navigation path

HLAVNÍ STRÁNKA
Oblasti politiky
Odvětví
Politika hospodářské soutěže
Legislativa a dokumenty
Kontakty
Aktuální otázky
Veřejné konzultace

Veřejné konzultace


Státní podpora na ochranu životního prostředí

Konzultace k pokynům Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a opatření na podporu ochrany životního prostředí v rámci obecného nařízení o blokových výjimkách

Oblasti politiky

Hospodářská soutěž: Státní podpora

Cílová skupina

Konzultace je určena pro instituce, veřejné orgány, občany, podniky a organizace. Uvítáme zejména příspěvky od vnitrostátních orgánů zabývajících se opatřeními státní podpory, na které se vztahují dva uvedené dokumenty.

Doba trvání konzultace

Od 31.7.2012 do 23.10.2012

Cíle konzultace

Jak již bylo uvedeno ve sdělení Modernizace státní podpory v EU, Evropská komise hodlá do konce roku 2013 zrevidovat a zjednodušit svá pravidla pro státní podporu. Účelem této konzultace je získat informace o uplatňování pokynů Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí a opatření na podporu ochrany životního prostředí v rámci obecného nařízení o blokových výjimkách. Výsledky budou cenným podkladovým materiálem pro modernizaci pravidel.

Hlavním cílem kontroly státní podpory v oblasti ochrany životního prostředí je zajistit, aby opatření státní podpory skutečně přinášely vyšší úroveň environmentální ochrany, než jaké by bylo dosaženo bez této podpory, a dále zajistit, aby pozitivní účinky podpory převažovaly nad jejími negativními dopady, pokud jde o narušení hospodářské soutěže, podle zásady „ znečišťovatel platí“ stanovené v článku 191 Smlouvy o fungování Evropské unie.

V pokynech Společenství ke státní podpoře na ochranu životního prostředí Komise stanovila kritéria pro hodnocení slučitelnosti státní podpory na ochranu životního prostředí. Kromě toho je několik kategorií environmentálních opatření vyňato z povinnosti předběžného oznamování, pokud splňují podmínky stanovené v obecném nařízení o blokových výjimkách.

Upozornění: Obsah této konzultace nesmí být vykládán jako oficiální stanovisko Evropské komise.

Zobrazit dotazník

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Kontaktní údaje

Odpovědný útvar: Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, oddělení pro státní podpory v oblasti energetiky a životního prostředí
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
Poštovní adresa:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Zobrazit příspěvky

Ochrana osobních údajů Prohlášení o ochraně soukromí


Zpět na stránku s konzultacemi
Související odkazy
Váš hlas v Evropě: Zúčastněte se dalších konzultací