Navigation path

НАЧАЛО
Области на политиката
Сектори
Политика на конкуренция
Законодателство и препратки
За контакти
Текущи въпроси
Обществени консултации

Обществени консултации


Държавна помощ за защита на околната среда

Консултация относно Насоките на Общността върху държавната помощ за защита на околната среда и мерките за опазване в Общия регламент за групово освобождаване

Област на политиката

Конкуренция: Държавна помощ

Целеви групи

Приканват се институции, публични органи, граждани, компании и организации да вземат участие в консултацията. Особено желателно е участието на национални органи, занимаващи се с обхванатите от тези два текста мерки за държавна помощ.

Период на консултацията

От 31.07.2012 г. до 23.10.2012 г.

Цел на консултацията

Както бе посочено в съобщението „Модернизиране на държавната помощ в ЕС“, Комисията възнамерява до края на 2013 г. да преразгледа и опрости основните актове и насоки относно държавната помощ. Целта на тази консултация е да събере информация относно прилагането на насоките на Комисията за държавната помощ за защита на околната среда и мерките за опазване в Общия регламент за групово освобождаване. Събраната информация ще е от важно значение за проекта за модернизиране.

Основната цел на контрола върху държавната помощ в областта на опазването на околната среда е да се гарантира, че мерките за държавна помощ ще доведат до по-високо ниво на защита на околната среда, което не би било постигнато без тази помощ, и че положителните резултати от помощите надвишават негативните въздействия от гледна точка на нарушаване на конкуренцията, като се има предвид принципа „замърсителят плаща“, установен в член 191 от Договора за функционирането на ЕС.

Комисията е посочила критериите, които използва за оценяване на съвместимостта на държавната помощ за защита на околната среда в Насоките на Общността относно държавната помощ за защита на околната среда. Освен това редица категории мерки за защита на околната среда са освободени от предварително уведомяване, ако отговарят на условията, посочени в Общия регламент за групово освобождаване.

Съдържанието на консултацията не може да бъде използвано като официална позиция на Европейската комисия.

Разглеждане на въпросника

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)

Координати за връзка

Отговорна служба: ГД „Конкуренция“ - Отдел за държавни помощи, енергетика и околна среда
Ел. адрес: stateaidgreffe@ec.europa.eu
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"

Пощенски адрес:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
Ref.: "HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection"
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Разглеждане на коментарите и предложенията

Защита на личните данни Декларация за поверителност


обратно към страницата на консултацията
Връзки по темата
Вашият глас в Европа участвайте в други консултации