Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno

Javna posvetovanja

Državna pomoč: majhni zneski pomoči (uredba št. 1998/2006 o pomoči de minimis)

Področje(-a) politike

Državna pomoč


Ciljna(-e) skupina(-e)

Druge institucije, države članice in zainteresirane strani so vabljene, da odgovorijo na vprašalnik


Posvetovalno obdobje

Od 26.07.2012 do 18.10.2012


Cilj posvetovanja

Dodeljevanje državnih sredstev, ki izpolnjuje merila iz člena 107(1) PDEU, pomeni državno pomoč. Vendar pa je Svet pri izvajanju člena 109 PDEU s sprejetjem Uredbe (ES) št. 994/98 (v nadaljnjem besedilu: pooblastitvena uredba) pooblastil Komisijo, da z uredbo določi prag, pod katerim se šteje, da ukrepi pomoči ne izpolnjujejo vseh pogojev iz člena 107(1) PDEU in jih zato ni treba priglasiti v skladu s členom 108(3) PDEU.

Na tej podlagi je Komisija sprejela Uredbo (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe (zdaj člena 107 in 108 PDEU) pri pomoči de minimis, ki se uporablja od 1. januarja 2007. V tej uredbi je bila zgornja meja pomoči de minimis določena na 200 000 EUR na podjetje v katerem koli obdobju treh proračunskih let, s čimer se je dodeljevanje majhnih zneskov pomoči precej poenostavilo. Uredba bo prenehala veljati 31. decembra 2013 in jo bo zato treba revidirati.

Komisija je 8. maja 2012 sprejela sporočilo o pobudi za posodobitev področja državnih pomoči, ki bo služilo kot podlaga za začetek politične razprave o posodobitvi nadzora nad državnimi pomočmi. Revizija Uredbe de minimis je pomemben del te pobude.

Komisija vabi druge institucije, države članice in zainteresirane strani, naj prispevajo mnenja za revizijo Uredbe de minimis. Z namenom zagotovitve, da se za ustrezno revizijo Uredbe zbere čim več informacij, se ta vprašalnik ne bo nanašal le na splošna vprašanja v zvezi z izvajanjem Uredbe de minimis, ampak tudi na dejanske podatke o njeni uporabi in praktičnih vprašanjih, vključno s spremljanjem.


Vprašalnik

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Dokument o posvetovanju

Kontaktni podatki

Pristojna služba : GD za konkurenco, Unit A3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review.
e-naslov: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Poštni naslov:
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Prikaz prispevkov

Varstvo osebnih podatkov Posebna izjava o varstvu podatkov


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations