Navigation path

Prima pagină
Domenii de politică
Sectoare
Despre politica în domeniul concurenţei
Legislaţie şi referinţe
Contact
Actualitate

Consultări publice

Ajutoare de stat: ajutoarele cu valoare redusă (Regulamentul de minimis nr. 1998/2006)

Domeniu (domenii) politic(e)

Ajutoare de stat


Grup (grupuri) țintă

Celelalte instituții, statele membre și părțile interesate sunt invitate să răspundă la chestionar în oricare dintre limbile oficiale ale UE


Perioada consultării

De la 26.07.2012 până la 18.10.2012


Obiectivul consultării

Finanțarea publică care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene constituie ajutor de stat. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 109 din TFUE, Consiliul, prin adoptarea Regulamentului (CE) nr. 994/98 ("Regulamentul de abilitare") a permis Comisiei să stabilească, printr-un regulament, un prag sub care se consideră că măsurile de ajutor nu îndeplinesc toate criteriile de la articolul 107 alineatul (1) din TFUE, și, prin urmare, sunt exceptate de la obligația de notificare în conformitate cu articolul 108 alineatul (3) din TFUE.

Pe această bază, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (devenite articolele 107 și 108 din TFUE) la ajutoarele de minimis, în vigoare de la 1 ianuarie 2007. Acest regulament stabilește plafonul de minimis la 200 000 EUR pe întreprindere beneficiară, pe parcursul oricărei perioade de trei exerciții fiscale și, prin urmare, simplifică în mod considerabil acordarea unor ajutoare de mică valoare. Regulamentul va expira la 31 decembrie 2013 și, prin urmare, va fi revizuit.

La 8 mai 2012, Comisia a adoptat o comunicare privind inițiativa de modernizare a ajutoarelor de stat, care va lansa dezbaterile politice privind modernizarea controlului ajutoarelor de stat și va stabili cadrul în care se vor desfășura acestea. Revizuirea Regulamentul de minimis este un element important al modernizării ajutoarelor de stat.

Comisia invită celelalte instituții, statele membre și părțile interesate să prezinte observații privind revizuirea Regulamentului de minimis. Pentru a se asigura colectarea unui volum cât mai mare de informații în vederea unei revizuiri adecvate a regulamentului, prezentul chestionar se va concentra nu numai pe chestiuni generale referitoare la aplicarea Regulamentului de minimis, ci și pe informații concrete cu privire la utilizarea sa și pe aspecte practice, inclusiv pe monitorizare.


Afişează chestionarul

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Afişează documentul de consultare

Date de contact

Serviciu responsabil: DG Concurență, Unit A3.
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Adresă de corespondenţă :
European Commission
Directorate-General for Competition
State aid Registry
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Afişează contribuţiile

Protecţia datelor cu caracter personal Declarație specifică de confidențialitate


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations