Navigation path

Home
Beleidsgebieden
Sectoren
Over het concurrentiebeleid
Referenties en wetgeving
Contact
Recente kwesties

Geef uw mening

Staatssteun: steun van geringe omvang (de-minimisverordening 1998/2006)

Beleidsterrein

Staatssteun


Doelgroep

De andere instellingen, de lidstaten en belanghebbenden wordt verzocht de vragenlijst te beantwoorden


Raadplegingstermijn

Van 26.07.2012 tot 18.10.2012


Doel van de raadpleging

Alle overheidsfinanciering die beantwoordt aan de criteria van artikel 107, lid 1, VWEU, is staatssteun. Op grond van artikel 109 VWEU heeft de Raad de Commissie met de machtigingsverordening (Verordening (EG) nr. 994/98) gemachtigd om in een verordening een drempel vast te stellen: blijven steunmaatregelen onder die drempel, dan worden zij geacht niét te beantwoorden aan alle criteria van artikel 107, lid 1, VWEU - en zijn zij dan ook vrijgesteld van de verplichting tot aanmelding op grond van artikel 108, lid 3, VWEU.

Op basis daarvan heeft de Commissie Verordening (EG) nr. 1998/2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag [thans de artikelen 107 en 108 VWEU] op de-minimissteun goedgekeurd. Deze verordening is sinds 1 januari 2007 van toepassing. In die verordening werd het de-minimisplafond bepaald op 200 000 EUR steun per onderneming over een periode van drie belastingjaren. Hiermee werd het veel eenvoudiger om kleine bedragen aan steun te verlenen. Verordening (EG) nr. 1998/2006 loopt af per 31 december 2013. Daarom vindt nu een doorlichting plaats.

Op 8 mei 2012 heeft de Commissie een mededeling over het initiatief ter modernisering van de staatssteunregels goedgekeurd. Die mededeling moet het politieke debat over de modernisering van het staatssteuntoezicht op gang brengen en de krijtlijnen aangeven waarbinnen dit debat plaatsvindt. De herziening van de de-minimisverordening is een belangrijk onderdeel van dit moderniseringinitiatief.

De Commissie verzoekt de andere instellingen, de lidstaten en belanghebbenden een bijdrage aan deze herziening van de de-minimisverordening te leveren. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk informatie wordt verzameld om deze verordening grondig te herzien, gaat in deze vragenlijst de aandacht niet alleen naar algemene vragen over de toepassing van de de-minimisverordening, maar ook naar feitelijke informatie over het gebruik ervan en praktische kwesties zoals monitoring.


Bekijk de vragenlijst

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Lees de discussienota

Contactgegevens

Bevoegde dienst: Directoraat-generaal Concurrentie, Unit A3.
Ref: HT.3572 – SAM – de minimis review
Email: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Postadres:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Staatssteunregister
1049 Brussel
België
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Bekijk de reacties

Bescherming van persoonsgegevens Specifieke privacyverklaring


  
terug naar de consultatiepagina
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations