Navigation path

PAĠNA EWLENIJA
Oqsma politiċi
Setturi
Dwar il-politika tal-kompetizzjoni
Leġiżlazzjoni u referenzi
Kuntatti
Kwistjonijiet Attwali

Konsultazzjonijiet Pubbliċi

Għajnuna mill-istat: ammonti żgħar ta' għajnuna (Regolament de minimis 1998/2006)

Qasam/Oqsma Politiċi

Għajnuna mill-Istat


Grupp(i) fil-mira

L-Istituzzjonijiet l-oħra, l-Istati Membri u l-partijiet interessati huma mistiedna jwieġbu l-kwestjonarju


Perjodu ta' konsultazzjoni

Minn 26.07.2012 sa 18.10.2012


L-għan tal-konsultazzjoni

Il-finanzjament mill-Istat li jilħaq il-krterji tal-Artikolu 107(1) TFUE jikkostitwixxi Għajnuna mill-Istat. Madankollu, il-Kunsill, bl-applikazzjoni tal-Art 109 TFUE, bl-adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 9948/98 ('Ir-Regolament ta' Awtorizzazzjoni') awtorizza lill-Kummissjoni biex permezz ta' Regolament tistabilixxi limitu massimu li minnu 'l isfel, il-miżuri tal-għajnuna ma jkunux meqjusa bħala li jilħqu l-kriterji kollha tal-Artikolu 107(1) TFUE u għalhekk ikunu eżenti mill-obbligu ta' notifika skont l-Artikolu 108(3) TFUE.

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament (KE) 1998/2006 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat (illum l-Artikoli 107 u 108 TFUE) għall-għajnuna de minimis, applikabbli sa mill-1 ta' Jannar 2007. Dan ir-Regolament iffissa l-limitu massimu de minimis għal EUR 200 000 kull impriża li jingħata fuq kwalunkwe perjodu ta' tliet snin fiskali, biex b'hekk l-għotjiet ta' ammonti żgħar ta' appoġġ ġew issimplifikati b'mod konsiderevoli. Hu se jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2013 u għahekk se jiġi rrevedut.

Fit-8 ta' Mejju tal-2012, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar l-inizjattiva ta' modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat ('SAM'), li se tniedi u tinkwadra d-dibattitu dwar il-kontroll tal-għajnuna mill-Istat. Ir-reviżjoni tar-Regolament de minimis hija element importanti tal-SAM.

Il-Kummissjoni tistieden lill-Istituzzjonijiet l-oħra, lill-Istati Membri u l-partijiet interessati biex jikkontribwixxu għar-reviżjoni tar-Regolament de minimis. Sabiex jiġi żgurat li jinġabar l-akbar ammont ta' informazzjoni possibbli għal reviżjoni xierqa tar-Regolament, dan il-kwestjonarju se jiffoka mhux biss fuq il-mistoqsijiet ġenerali marbuta mal-applikazzjoni tar-Regolament de minimis, imma wkoll fuq informazzjoni fattwali rigward l-użu tiegħu u dwar kwistjonijiet prattiċi, inkluż il-monitoraġġ.


Ara l-kwestjonarju

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati

Dettalji biex tikkuntattjana

servizz responsabbli: Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni - Unità A.3
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review
E-mail: stateaidgreffe@ec.europa.eu

indirizz postali::
Kummissjoni Ewropea
Direttorat Ġenerali għall-Kompetizzjoni
Reġistru tal-għajnuna mill-istat
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Il-protezzjoni tad-data personali Stqarrija speċifika dwar il-privatezza


  
lura għall-paġna tal-konsultazzjonijiet
Links relatati
Il-vuċi tiegħek fl-Ewropa: ipparteċip f'konsultazzjonijiet oħrajn