Navigation path

NYITÓLAP
Szakpolitikai területek
Ágazatok
A versenypolitikáról
Jogszabályok és hivatkozások
Kapcsolat
Aktuális kérdések

Nyilvános konzultációk

Állami támogatás: csekély összegű támogatások (a de minimis támogatásokról szóló 1998/2006/EK rendelet)

Szakpolitikai terület

Állami támogatás


Célcsoport

Felkérjük az intézményeket, a tagállamokat és az egyéb érdekelt feleket, hogy töltsék ki a kérdőívet


A konzultáció időtartama

2012..7.26 - 2012.10.18


A konzultáció célja

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeket teljesítő állami finanszírozás állami támogatást képez. A Tanács ugyanakkor az EUMSZ 109. cikkének alkalmazásában elfogadott 994/98/EK rendlettel (felhatalmazó rendelet) felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy rendeletben határozza meg azt a felső határt, amely alatt a támogatási intézkedések nem teljesítik az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésében meghatározott összes feltételt, és ezért mentesek az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

A Bizottság ennek alapján elfogadta a Szerződés 87. és 88. cikkének (jelenleg az EUMSZ 107. és 108. cikkének) a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendeletet, mely 2007. január 1-je óta alkalmazandó. E rendelet a három pénzügyi év időszakában nyújtott csekély összegű támogatás felső határát vállalkozásonként 200 000 EUR-ban állapította meg, amivel jelentősen egyszerűsítette a kisebb támogatási összegek nyújtását. A rendeletet, mivel az 2013. december 13-án hatályát veszti, felül kell vizsgálni.

A Bizottság 2012. május 8-án elfogadta az állami támogatások uniós szabályozásának korszerűsítéséről szóló közleményt, mely elindítja az állami támogatás ellenőrzésének korszerűsítéséről szóló vitát, és biztosítja annak keretét. A korszerűsítésnek fontos eleme lesz a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálata.

A Bizottság felkéri az intézményeket, a tagállamokat és az érdekelt feleket, hogy nyújtsák be észrevételeiket a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet felülvizsgálatához. Annak érdekében, hogy a rendelet megfelelő felülvizsgálatához a lehető legtöbb információ érkezzen be, e kérdőív nemcsak a csekély összegű támogatásokról szóló rendelet alkalmazásához kapcsolódó általános kérdésekre összpontosít, hanem a rendelet alkalmazására vonatkozó tényszerű információkra és az olyan gyakorlati kérdésekre is, mint az ellenőrzés.


Kérdőív

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Referenciaanyagok és a témához kapcsolódó konzultációk

Felelős szervezeti egység

European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság), Unit A.3
e-mail cím : stateaidgreffe@ec.europa.eu

Levelezési cím :
European Commission (Európai Bizottság)
Directorate-General for Competition (Versenypolitikai Főigazgatóság)
State aid Registry (Állami Támogatások Iktatási Osztálya)
1049 Bruxelles/Brussel (Brüsszel)
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Hozzászólások megtekintése

A személyes adatok védelme Adatvédelmi nyilatkozat


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations