Navigation path

FORSIDE
Politikområder
Sektorer
Om konkurrencepolitikken
Lovgivning og henvisninger
Kontakter
Aktuelle emner

Offentlige høringer

Statsstøtte: små støttebeløb (de minimis-forordningen 1998/2006)

Politikområde

Statsstøtte


Målgruppe

De øvrige institutioner, medlemsstaterne og interessenter opfordres til at besvare spørgeskemaet. Svarene kan indsendes på alle officielle EU-sprog.


Høringsperiode

Fra 26.07.2012 til 18.10.2012


Formål med høringen

Statsmidler, der opfylder kriterierne i artikel 107, stk. 1, i TEUF udgør statsstøtte. I medfør artikel 109 i TEUF gav Rådet med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 994/98 ("bemyndigelsesforordningen") Kommissionen bemyndigelse til at udstede en forordning om, at støtteforanstaltninger, der ligger under et bestemt loft, ikke anses for at opfylde kriterierne i artikel 107, stk. 1, i TEUF og derfor er ikke er omfattet af anmeldelsespligten i artikel 108, stk. 3, i TEUF.

Kommissionen vedtog på dette grundlag forordning (EF) 1998/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 (nu artikel 107 og 108 i TEUF) på de minimis-støtte, som har været gældende siden den 1. januar 2007. Med forordningen blev der fastsat et de minimis-loft til 200 000 EUR pr. virksomhed over en periode på tre regnskabsår, hvilket gjorde det meget enklere at yde små støttebeløb. Den udløber den 31. december 2013 og skal derfor revideres.

Den 8. maj 2012 vedtog Kommissionen en meddelelse om modernisering af EU's statsstøttepolitik, som skal sætte gang i og danne rammen om de politiske drøftelser om moderniseringen af statsstøttekontrol. Revisionen af de minimis-forordningen er et vigtigt led i denne modernisering.

Kommissionen vil gerne have input til revisionen af de minimis-forordningen fra de andre institutioner, medlemsstaterne og interessenter på området. For at sikre, at der samles så mange oplysninger som muligt forud for revisionen af forordningen, vil spørgeskemaet ikke blot søge at belyse generelle spørgsmål vedrørende de minimis-forordningen, men også faktuelle oplysninger om brugen af den og om mere praktiske forhold, såsom tilsyn.


Gå til spørgeskema

bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (DOCX)
bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv (ODT)


Se høringsdokument


Kontaktinformation

Ansvarlig tjenestegren: Generaldirektoratet for Konkurrence, Unit A.3
Ref: HT.3572 SAM- de minimis review
E-mail address for replies: stateaidgreffe@ec.europa.eu

Postaddresse:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for Konkurrence
Statsstøtteregisteret
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Ref.: HT.3572 – SAM – de minimis review


Se bidragene

Beskyttelse af personoplysninger Særlig databeskyttelseserklæring


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations