Navigation path

DOMAČA STRAN
Delovna področja
Sektorji
Politika konkurence
Zakonodaja in referenčni dokumenti
Kontakti
Aktualno

Javna posvetovanja

Osnutek smernic: Ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitve členov 101 ali 102 Pogodbe

Področje(-a) politike

Konkurenca – protimonopolna pravila

Ciljna skupina

Vse zainteresirane strani

Posvetovalno obdobje

Od 17.06.2011 do 30.09.2011

Cilj posvetovanja

Za zagotovitev popolne učinkovitosti protimonopolnih pravil EU mora imeti vsakdo možnost učinkovito zahtevati odškodnino za škodo, ki mu jo je povzročila kršitev teh pravil. Odškodninske tožbe zaradi kršitev protimonopolnih pravil EU imajo posebno vlogo pri splošnem izvrševanju teh pravil, saj dopolnjujejo njihovo javno izvrševanje. Čeprav je pravica do odškodnine priznana v zakonodaji EU, oškodovancem trenutno številne ovire preprečujejo, da bi učinkovito prejeli nadomestilo, do katerega so upravičeni.

Komisija je v Zeleni knjigi o odškodninskih tožbah zaradi kršitve protimonopolnih pravil ES iz leta 2005 kot najpomembnejše vprašanje odškodninskih tožb zaradi kršitev protimonopolnih pravil opredelila težave pri ocenjevanju škode, ki jo utrpijo oškodovanci v posameznem primeru. Komisija je v Beli knjigi iz leta 2008 naznanila, da namerava oblikovati okvir s pragmatičnimi, nezavezujočimi smernicami za ocenjevanje škode [v takih tožbah. Ta predlog so z zadovoljstvom sprejele najrazličnejše zainteresirane strani.

GD za konkurenco je pri pripravi takih nezavezujočih smernic in zaradi prilagoditve na dejanske potrebe sodnikov in strank v odškodninskih zadevah na področju kršitev protimonopolnih pravil pridobil izvedenska mnenja pravnih in ekonomskih strokovnjakov in akademikov ter analiziral trenutne prakse za ocenjevanje škode, ki so jo utrpeli upravičenci v številnih primerih pred nacionalnimi sodišči.

Na tej podlagi je GD za konkurenco pripravil ta dokument za razpravo, ki zagotavlja opažanja v zvezi s škodo, ki so jo različnim kategorijam oškodovancev povzročile kršitve protimonopolnih pravil EU, ter predstavlja nekatere trenutno razpoložljive metode in tehnike za ocenjevanje škode, povzročene oškodovancem.

Dokument o posvetovanju

  • slovenščina: Osnutek smernic: Ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitve členov 101 ali 102 Pogodbe sl

Prikaz prispevkov

Referenčni dokumenti in druga z njim povezana posvetovanja

Glej vse dokumente v zvezi z odškodninskimi tožbami

Kontaktni podatki

Pristojna služba:
Evropska komisija,
Generalni direktorat za konkurenco, enota A.1
Ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil

E-naslov:
comp-damages-actions@ec.europa.eu

Poštni naslov:
Evropska komisija
Generalni direktorat za konkurenco
Ocenjevanje škode v odškodninskih tožbah zaradi kršitev protimonopolnih pravil
B-1049 Brussels

Varstvo osebnih podatkov Posebna izjava o varstvu podatkov


  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations