Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Consultări publice

Norme privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general

Domeniul de politică

Ajutor de stat


Grup țintă

Toți cetățenii și toate organizațiile sunt invitate să participe la această consultare. Se dorește, în special, participarea furnizorilor de servicii publice și a asociațiilor acestora, a utilizatorilor de servicii publice și asociațiilor acestora, a autorităților locale și regionale.


Perioada consultării

10.06.2010 - 10.09.2010


Obiectivul consultării

Politica implementată de Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor privind ajutoarele de stat aplicabile serviciilor de interes economic general (SIEG) are ca scop asigurarea bunei funcționări a pieței interne, prin asigurarea unor condiții de concurență echitabile între furnizorii de SIEG, protejând în același timp interesul general, în special satisfacerea nevoilor esențiale ale cetățenilor. În temeiul acestor norme, furnizorii de servicii publice pot beneficia de compensație pentru a-și acoperi toate costurile nete în cadrul furnizării SIEG, eventual prin includerea unui profit rezonabil.

În hotărârea pronunțată în cauza Altmark, Curtea Europeană de Justiție a statuat că respectiva compensație pentru obligația de serviciu public nu constituie ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE [în prezent articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], cu condiția să fie îndeplinite patru criterii cumulative. Totuși, atunci când cel puțin una dintre condițiile Altmark nu este îndeplinită și sunt prezente, de asemenea, alte criterii privind ajutorul de stat, compensația pentru obligația de serviciu public în cauză constituie ajutor de stat.

În temeiul acestei jurisprudențe, în iulie 2005 Comisia a adoptat "Pachetul SIEG" pentru a defini condițiile în baza cărora ajutorul de stat sub forma compensației pentru obligația de serviciu public poate fi considerat compatibil. "Pachetul SIEG" include:

În plus, pentru clarificarea aspectelor legate de aplicarea normelor UE în ceea ce privește SIEG, în noiembrie 2007 serviciile Comisiei au emis două documente de lucru:

Ca urmare a acestor documente, în ianuarie 2008 serviciile Comisiei au lansat un Serviciu de informare interactivă pe Internet care dă posibilitatea părților interesate, autorităților publice și cetățenilor să adreseze întrebări cu privire la aplicarea normelor UE la serviciile de interes economic general și să primească răspunsuri prompte.

Atât decizia, cât și cadrul prevăd întocmirea de către Comisie a unui raport de evaluare. La baza acestui raport de evaluare vor sta informațiile de facto și rezultatele consultărilor ample întreprinse de Comisie, în special pe baza rapoartelor furnizate de statele membre cu privire la punerea în aplicare a deciziei.

În cursul anului 2009, Comisia a primit de la statele membre rapoarte sau scrisori de informare cu privire la punerea în aplicare a deciziei. Aceste rapoarte sunt disponibile pe site­ul web al DG Concurență.

În prezent, Comisia dorește să consulte furnizorii de servicii publice și asociațiile acestora, utilizatorii de servicii publice și asociațiile acestora, cetățenii și toate părțile interesate, pentru a cunoaște opiniile lor cu privire la aplicarea Pachetului SIEG.

În acest scop, Comisia a pregătit acest chestionar, pentru a oferi orientări cu privire la feedback-ul pe care urmărește să îl obțină în urma acestei consultări. Chestionarul este structurat în mai multe secțiuni și conține întrebări formulate astfel încât să poată primi cât mai multe răspunsuri și observații cu putință. Vă rugăm să răspundeți la întrebările pe care le considerați ca fiind cele mai adecvate pentru domeniul dumneavoastră de expertiză și pentru cunoștințele dumneavoastră. Salutăm orice informații suplimentare pe care le considerați utile pentru raportul de evaluare a deciziei și a cadrului.

Afişează contribuţiile
Protection of personal data Privacy statement
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations