Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Konsultazzjonijiet Pubbliċi

Regoli dwar l-għajnuna mill-Istat lill-impriżi pubbliċi u servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali

Qasam ta' Politika

Għajnuna mill-Istat


Il-grupp immirat,

Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna biex jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Il-kontribuzzjonijiet huma partikolarment mfittxija mill-fornituri ta' servizzi pubbliċi u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, l-utenti tas-servizz pubbliku u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, l-awtoritajiet lokali u reġjonali.


Perjodu ta' Konsultazzjoni

10.06.2010 - 10.09.2010


Għan tal-konsultazzjoni:

Il-politika tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat għas-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali (SIEĠ) għandu l-għan li jiżgura l-funzjonament mingħajr xkiel tas-suq intern, billi jiżgura kundizzjonijiet ekwi bejn il-fornituri tas-SIEĠ, filwaqt li tissalvagwardja l-interess ġenerali, b'mod partikolari s-sodisfazzjon tal-ħtiġijiet essenzjali taċ-ċittadini. Skont dawn ir-regoli, il-fornituri tas-servizz pubbliku jistgħu jirċievu kumpens biex ikopru l-kosti netti kollha tagħhom fl-għoti tas-SIEĠ, possibilment inkluż profitt raġonevoli.

Fis-sentenza tagħha fil-każ Altmark, il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-kumpens għas-servizz pubbliku ma jikkostitwixxix għajnuna mill-Istat skont it-tifsira tal-Artikolu 87(1) tat-Trattat tal-KE [issa l-Artikolu 107 (1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea] jistabilixxi li l-erba' kundizzjonijiet kumulattivi huma sodisfatti. Madanakollu, fejn mill-inqas waħda mill-kundizzjonijiet Altmark ma tiġix sodisfatta, u hemm ukoll kriterji oħra tal-għajnuna mill-Istat, il-kumpens għas-servizz pubbliku inkwistjoni jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat.

Fuq il-bażi ta' din il-ġurisprudenza, f'Lulju tal-2005 il-Kummissjoni adottata "il-Pakkett tas-SIEĠ" sabiex tiddefinixxi l-kundizzjonijiet li skonthom l-għajnuna mill-Istat fil-forma tal-kumpens tas-servizz pubbliku tista' titqies kumpatibbli. "Il-Pakkett tas-SIEĠ" jinkludi:

Barra dan, biex jiġu kjarifikati l-kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni tar-regoli tal-UE għas-SIEĠ, is-servizzi tal-Kummissjoni ħarġu żewġ dokumenti ta' ħidma tal-persunal f'Novembru 2007:

Bħala segwitu għal dan, is-servizzi tal-Kummissjoni f'Jannar 2008 nedew Servizz ta' Informazzjoni Interattiv ibbażat fuq l-internet li jippermetti lil dawk interessati, awtoritajiet pubbliċi u ċittadini li jagħmlu mistoqsijiet dwar l-applikazzjoni tar-regoli tal-UE tas-SIEĠ u biex jirċievu tweġibiet minnufih.

Kemm id-Deċiżjoni u kif ukoll il-Qafas jipprevedu rapport ta' evalwazzjoni li għandu jitwettaq mill-Kummissjoni. Dan ir-rapport ta' evalwazzjoni għandu jiġi bbażat fuq informazzjoni fattwali u r-riżultati ta' konsultazzjoni wiesa' magħmula mill-Kummissjoni fuq il-bażi, prinċipalment, tar-rapporti mogħtija mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni.

Il-Kummissjoni rċiviet rapporti jew ittri ta' informazzjoni mill-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni matul l-2009. Dawn ir-rapporti huma disponibbli fuq il-website tad-DĠ tal-Kompetizzjoni.

Il-Kummissjoni issa tixtieq li tikkonsulta l-fornituri tas-servizz pubbliku u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, l-utenti tas-servizz pubbliku u l-assoċjazzjonijiet tagħhom, il-partijiet interessati, iċ-ċittadini u l-partijiet interessati, biex jieħdu l-opinjoni tagħhom dwar l-applikazzjoni tal-Pakkett tas-SIEĠ.

Għal dan il-fini, il-Kummissjoni ppreparat il-kwestjonarju preżenti, biex tagħti gwida dwar ir-rispons li tixtieq li jkollha permezz ta' din il-konsultazzjoni. Il-kwestjonarju jinkludi diversi taqsimiet u fih mistoqsijiet imfassla biex jistiednu kemm jista' jkun tweġibiet u kummenti. Jekk jogħġbok wieġeb għall-mistoqsijiet li int tikkonsidra l-iktar adegwati għall-qasam ta' speċjalizzazzjoni u formazzjoni tiegħek. Aħna nilqgħu kwalunkwe informazzjoni ulterjuri li inti tikkonsidra utili għar-rapport tal-evalwazzjoni tad-Deċiżjoni u tal-Qafas.

Ara l-kontribuzzjonijiet
Il-protezzjoni tad-data personali Stqarrija speċifika dwar il-privatezza
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations