Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
About competition policy
Cases & legislation
Current Issues
Contacts
Public consultations

Information

Nyilvános konzultációk

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok

Szakpolitikai terület

Állami támogatások


Célcsoport

A konzultációs folyamat során minden uniós polgár és szervezet közreműködését várjuk. Különösen szívesen látnánk, ha észrevételek érkeznének a közszolgáltatók és szervezeteik, a közszolgáltatások felhasználói és szervezeteik, valamint a helyi és regionális hatóságok köréből.


A konzultáció időtartama

2010. június 10. - 2010. september 10.


A konzultáció célja

Az állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra való alkalmazására vonatkozó bizottsági politika célja, hogy biztosítsa a belső piac zavartalan működését, egyenlő versenyfeltételeket biztosítva az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szolgáltatói között, az általános érdek, különösen az uniós polgárok alapvető szükségletei kielégítésének védelme mellett. E szabályok alapján a közszolgáltatók az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó összes nettó költségük – és ezen felül lehetőség szerint egy ésszerű nyereség – fedezésére ellentételezésben részesülhetnek.

Az Altmark-ügyben, hozott ítéletében az Európai Bíróság megállapította, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés nem számít az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése] értelmében vett állami támogatásnak, amennyiben négy feltétel együttesen teljesül. Ha azonban az Altmark-feltételek közül legalább egy nem teljesül, továbbá az állami támogatás egyéb kritériumai is fennállnak, a kérdéses közszolgáltatási ellentételezés állami támogatásnak minősül.

A vonatkozó bírósági ítélkezési gyakorlat alapján a Bizottság 2005 júliusában az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomagot fogadott el annak meghatározása érdekében, hogy a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatás milyen feltételek mellett tekinthető összeegyeztethetőnek. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag a következőket tartalmazza:

Emellett az uniós szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra való alkalmazásával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a Bizottság szolgálatai 2007 novemberében két munkadokumentumot adtak ki:

Ehhez kapcsolódóan a Bizottság szolgálatai 2008 januárjában internetalapú interaktív információs szolgálatot indítottak, amely lehetővé teszi az érintett felek, a hatóságok és a polgárok számára, hogy kérdéseket tegyenek fel az állami támogatás szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra történő alkalmazásával kapcsolatban, és kérdéseikre gyors választ kapjanak.

A határozat és a keretszabály rendelkezései a Bizottságot értékelő jelentés elkészítésére kötelezik. Ennek az értékelő jelentésnek a tényszerű információkra és a Bizottság által a határozat végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapján tartott széles körű konzultáció eredményeire kell épülnie.

A tagállamok a határozat végrehajtására vonatkozóan 2009 folyamán jelentéseket vagy tájékoztató leveleket juttattak el a Bizottsághoz. E jelentések elérhetők a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján.

A Bizottság most konzultálni kíván a közszolgáltatókkal és szervezeteikkel, a közszolgáltatások felhasználóival és szervezeteikkel, az érintettekkel, a polgárokkal és minden érdekelt féllel, hogy megismerje az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag alkalmazásával kapcsolatos nézeteiket.

E cél érdekében készítette el a Bizottság a jelen kérdőívet, hogy útmutatást nyújtson arról, hogy a konzultáció keretében milyen visszajelzéseket vár. A kérdőív több részből áll, és a kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy a lehető legtöbb választ és megjegyzést tegyék lehetővé. Kérjük, azokra a kérdésekre válaszoljon, amelyek véleménye szerint szakterületének és ismereteinek leginkább megfelelnek. Emellett szívesen látunk minden további információt, amely Ön szerint a határozat és a keretszabály alkalmazására vonatkozó értékelő jelentés szempontjából hasznos lehet.

Hozzászólások megtekintése
A személyes adatok védelme Adatvédelmi nyilatkozat
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations