Navigation path

HOME
Policy areas
Sectors
Who is in charge?
Competition and you
Cases
Public consultations

Information

Nyilvános konzultációk

Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó állami támogatási szabályok

Szakpolitikai terület

Állami támogatások


Célcsoport

A konzultációs folyamat során minden uniós polgár és szervezet közreműködését várjuk. Különösen szívesen látnánk, ha észrevételek érkeznének a közszolgáltatók és szervezeteik, a közszolgáltatások felhasználói és szervezeteik, valamint a helyi és regionális hatóságok köréből.


A konzultáció időtartama

2010. június 10. - 2010. september 10.


A konzultáció célja

Az állami támogatási szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra való alkalmazására vonatkozó bizottsági politika célja, hogy biztosítsa a belső piac zavartalan működését, egyenlő versenyfeltételeket biztosítva az általános gazdasági érdekű szolgáltatások szolgáltatói között, az általános érdek, különösen az uniós polgárok alapvető szükségletei kielégítésének védelme mellett. E szabályok alapján a közszolgáltatók az általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó összes nettó költségük – és ezen felül lehetőség szerint egy ésszerű nyereség – fedezésére ellentételezésben részesülhetnek.

Az Altmark-ügyben, hozott ítéletében az Európai Bíróság megállapította, hogy a közszolgáltatásért járó ellentételezés nem számít az EK-Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése [jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdése] értelmében vett állami támogatásnak, amennyiben négy feltétel együttesen teljesül. Ha azonban az Altmark-feltételek közül legalább egy nem teljesül, továbbá az állami támogatás egyéb kritériumai is fennállnak, a kérdéses közszolgáltatási ellentételezés állami támogatásnak minősül.

A vonatkozó bírósági ítélkezési gyakorlat alapján a Bizottság 2005 júliusában az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomagot fogadott el annak meghatározása érdekében, hogy a közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatás milyen feltételek mellett tekinthető összeegyeztethetőnek. Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag a következőket tartalmazza:

Emellett az uniós szabályoknak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra való alkalmazásával kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében a Bizottság szolgálatai 2007 novemberében két munkadokumentumot adtak ki:

Ehhez kapcsolódóan a Bizottság szolgálatai 2008 januárjában internetalapú interaktív információs szolgálatot indítottak, amely lehetővé teszi az érintett felek, a hatóságok és a polgárok számára, hogy kérdéseket tegyenek fel az állami támogatás szabályainak az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra történő alkalmazásával kapcsolatban, és kérdéseikre gyors választ kapjanak.

A határozat és a keretszabály rendelkezései a Bizottságot értékelő jelentés elkészítésére kötelezik. Ennek az értékelő jelentésnek a tényszerű információkra és a Bizottság által a határozat végrehajtásáról szóló tagállami jelentések alapján tartott széles körű konzultáció eredményeire kell épülnie.

A tagállamok a határozat végrehajtására vonatkozóan 2009 folyamán jelentéseket vagy tájékoztató leveleket juttattak el a Bizottsághoz. E jelentések elérhetők a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján.

A Bizottság most konzultálni kíván a közszolgáltatókkal és szervezeteikkel, a közszolgáltatások felhasználóival és szervezeteikkel, az érintettekkel, a polgárokkal és minden érdekelt féllel, hogy megismerje az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó csomag alkalmazásával kapcsolatos nézeteiket.

E cél érdekében készítette el a Bizottság a jelen kérdőívet, hogy útmutatást nyújtson arról, hogy a konzultáció keretében milyen visszajelzéseket vár. A kérdőív több részből áll, és a kérdéseket úgy fogalmaztuk meg, hogy a lehető legtöbb választ és megjegyzést tegyék lehetővé. Kérjük, azokra a kérdésekre válaszoljon, amelyek véleménye szerint szakterületének és ismereteinek leginkább megfelelnek. Emellett szívesen látunk minden további információt, amely Ön szerint a határozat és a keretszabály alkalmazására vonatkozó értékelő jelentés szempontjából hasznos lehet.

Hozzászólások megtekintése
A személyes adatok védelme Adatvédelmi nyilatkozat
  
back to the consultations page
Related links
Your voice in Europe: participate in other consultations