Ομιλία της κας Βασιλείου για την εκδήλωση «Νεολαία σε κίνηση» στο Μπορντό

Διαδρομή πλοήγησης

Ομιλία της κας Βασιλείου για την εκδήλωση «Νεολαία σε κίνηση» στο Μπορντό

Αυθεντική είναι μόνο η εκφωνηθείσα ομιλία

Κύριε Πρωθυπουργέ και Δήμαρχε του Μπορντό

Κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου της Ακιτέν και Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών της Γαλλίας

Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί  φίλοι,

 

Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, μαζί σας, σήμερα, στην υπέροχη πόλη του Μπορντό, για την επίσημη έναρξη της πρωτοβουλίας «Νεολαία σε κίνηση», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Θα ήθελα πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω το Δήμο του Μπορντό για την υποδοχή που μου επιφύλαξε και για τη φιλοξενία του. Το Μπορντό, και μαζί με αυτό ολόκληρη η περιφέρεια της Ακιτέν, θα είναι τις επόμενες ημέρες η πρωτεύουσα της κινητικότητας των νέων στην Ευρώπη.

Η επιλογή της Επιτροπής να δρομολογήσει μια πρωτοβουλία ειδικά για τους νέους στηρίζεται σε δύο βασικές διαπιστώσεις:

  • Κατ’ αρχάς, η μελλοντική ευημερία της Ευρώπης θα εξαρτηθεί από τις γνώσεις και τις ικανότητες των Ευρωπαίων. Αυτή ακριβώς είναι και η λογική της οικονομίας της γνώσης·
  • Έπειτα, οι νεαροί συμπολίτες μας είναι μεταξύ εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Η κρίση αυτή κατέστησε ακόμη δυσκολότερη τη μετάβαση από τον κόσμο της εκπαίδευσης και της μάθησης στον κόσμο της εργασίας. Τώρα πρέπει να αναπτερώσουμε τις ελπίδες των γενεών που κρατούν το μέλλον μας στα χέρια τους.

 

Η ανεργία των νέων στην Ευρώπη έχει φτάσει σε απαράδεκτα επίπεδα στα περισσότερα κράτη μέλη. Το μέσο ποσοστό ανεργίας στους νέους κάτω των 25 ετών στην Ευρώπη υπερβαίνει σήμερα το 20%.

Η πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» αποσκοπεί να βοηθήσει τους νέους μας να εισέλθουν στον ενεργό βίο με τα απαραίτητα εφόδια και προσόντα για να επιτύχουν.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια συνολική στρατηγική εξόδου της Ευρώπης από την κρίση: στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής που εγκρίθηκε τώρα από τα κράτη μέλη, θέσαμε δύο ποσοτικούς στόχους σε σχέση με την εκπαίδευση για το 2020.

  • Ο πρώτος στόχος είναι να μειώσουμε το ποσοστό της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο στο 10%.
  • Ο δεύτερος στόχος είναι να φροντίσουμε ώστε τουλάχιστον το 40% των νέων να είναι κάτοχοι διπλώματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχης επαγγελματικής ειδικότητας.

 

Με την πρωτοβουλία «Νεολαία σε κίνηση» προτείνω συγκεκριμένες δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και για την προαγωγή της διά βίου μάθησης. Φιλοδοξία μου είναι επίσης να βελτιώσω ειδικότερα την ποιότητα και την ελκυστικότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και να ενισχύσω την κινητικότητα της σπουδάζουσας νεολαίας μας στην Ευρώπη.

Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, θα δώσω τα εξής παραδείγματα,

  • Θέλω να ενθαρρύνω τους νεαρούς Ευρωπαίους να δοκιμάσουν την εμπειρία ενός έτους σπουδών ή κατάρτισης σε άλλη χώρα. Για το σκοπό αυτό, και συμπληρωματικά προς τις υποτροφίες Erasmus, θέλω να εφαρμόσω την παροχή φοιτητικών δανείων, ιδίως στους οικονομικά ασθενέστερους νέους, ως βοήθεια για την κινητικότητα.
  • Θέλω επίσης να δημιουργήσω μια κάρτα νέων σε κίνηση, για να διευκολύνω την κινητικότητα των νέων και να καταστήσω ελκυστικότερη την εμπειρία αυτή.
  • Σκοπεύω επίσης να αναπτύξω νέες μορφές κινητικότητας για τους νέους στον τομέα της απασχόλησης. Θέλω, με τον τρόπο αυτό, να αναπτύξω περισσότερο τις τοποθετήσεις για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος Erasmus.  

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Ζούμε σε έναν κόσμο πλήρως μεταβαλλόμενο. Λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνίες μας, οι οικονομίες μας μεταλλάσσονται. Κινητικοί δεν είναι μόνο οι άνθρωποι… Κινητικά είναι και τα γλωσσικά, οικονομικά και γεωγραφικά σύνορα.

Σε αυτή την περίοδο κρίσης η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε είναι η επένδυση στους ανθρώπους. Οφείλουμε να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για να προσαρμοστούν και να αντεπεξέλθουν σε μια κοινωνία που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Σχεδόν πέντε εκατομμύρια νεαροί Ευρωπαίοι βρίσκονται σε αναζήτηση απασχόλησης. Πολλοί θα χάσουν ευκαιρίες στο μέλλον, επειδή δεν θα διαθέτουν επαρκή προσόντα.
Για να δοθούν σε όλους ευκαιρίες, ο ρόλος της κινητικότητας και της προσαρμοστικότητας είναι κεντρικός. Η κινητικότητα οφείλει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι νέοι, ιδίως, θα μπορέσουν έτσι να εμπλουτίσουν τις γλωσσικές τους γνώσεις, να εμβαθύνουν την καλλιέργειά τους, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Περίπου το 40% των εργοδοτών που ρωτήσαμε είναι πεπεισμένοι ότι μια περίοδος μαθητείας στο εξωτερικό είναι πραγματικό πλεονέκτημα.
Πέρα όμως από τις οικονομικές πτυχές, η κινητικότητα, ανεξαρτήτως της μορφής που παίρνει, εμπλουτίζει το άτομο. Αποτελεί επίσης την ευκαιρία, στο πλαίσιο του σεβασμού της ταυτότητας του καθενός, να αναπτύξει στον καθένα την αίσθηση ότι ανήκει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αποτελεί «νοοτροπία» έλεγε ο Jean Monnet. Υπ’ αυτή την έννοια, η κινητικότητα συμβάλλει αναμφίβολα στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αφού βοηθά να αποκτηθεί αυτή η «νοοτροπία» για την οποία μιλούσε ο Jean Monnet.
Δικό μας μέλημα και μέλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να προοδεύουν όλοι στην Ευρώπη. Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες που υστερούν σήμερα, επειδή σίγουρα θα είναι εκείνες που θα αποτελέσουν αύριο πλούσιες δεξαμενές θέσεων εργασίας. Μπροστά στη σημερινή κρίση, το ευρωπαϊκό εγχείρημα δεν είναι ούτε επιλογή ούτε εναλλακτική λύση, είναι ανάγκη.
Θα ήθελα να ολοκληρώσω με μια υπενθύμιση: είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας, αλλά περισσότερο για τους νεότερους, να μπορούμε να μιλούμε και να καταλαβαίνουμε περισσότερες γλώσσες. Ως Επίτροπος αρμόδια επίσης για θέματα πολυγλωσσίας, θέλω με αυτή την ευκαιρία να στείλω ένα ισχυρό μήνυμα: οι νεαροί ευρωπαίοι σήμερα πρέπει να μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Είναι το κλειδί της κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας σε έναν κόσμο ολοένα και πιο ανοικτό. Αλλά είναι και δική μου πεποίθηση, ως πολίτης, ότι οι νέοι, μαθαίνοντας ξένες γλώσσες, προετοιμάζουν ατομικά και συλλογικά ένα καλύτερο μέλλον. Αποφάσισα, άλλωστε, σήμερα, να μιλήσω στα γαλλικά. Η ομιλία μου διατίθεται σε πέντε ακόμη γλώσσες της Ένωσης.

 

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Εύχομαι, στο σύντομο μέλλον, η πρωτοβουλία μας «Νεολαία σε κίνηση» να δώσει έμπνευση και κίνητρο σε πολλούς νέους, ώστε να δρομολογήσουν μόνοι τους ένα φιλόδοξο σχέδιο με ευρωπαϊκές διαστάσεις.

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2012 |  Αρχή σελίδας