Διαδρομή πλοήγησης

Ομιλίες

Πολιτισμός

COPEAM Conference Paris English (en)

20/04/2010

The Mediterranean: A seamless space for works, sounds and images

Περισσότερα… English (en)

Αθλητισμός

The Lisbon Treaty and Sport – a new EU agenda English (en)

21/04/2010

Androulla VASSILIOU Member of the European Commission responsible for Education, Culture, Multilingualism and Youth "The Lisbon Treaty and Sport – a new EU agenda" EU Sport Forum 2010 – Joint Panel Sport Forum and Sport Ministers Madrid, 20 April 2010

Περισσότερα… English (en)

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2012 |  Αρχή σελίδας