Διαδρομή πλοήγησης

Ομιλίες

Εκπαίδευση

Introductory remarks on "Education & Training for the Europe of 2020" English (en)

18/02/2010

In 2020, it is estimated that 35% of all jobs will require high qualifications - compared to 29% today. This will mean 15 million more jobs with high qualifications .

In addition, the number of jobs requiring medium-level qualifications will increase by 4 million (whilst the share will remain stable at 50%). In contrast, the number and share of jobs needing only basic qualifications will fall.

Knowledge is the key to exiting from the crisis and creating a sustainable social market economy.

Περισσότερα… English (en)

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2012 |  Αρχή σελίδας