Η απασχόληση και η ανάπτυξη στο επίκεντρο του Φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία

Διαδρομή πλοήγησης

Η απασχόληση και η ανάπτυξη στο επίκεντρο του Φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, θα κηρύξει την έναρξη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία αύριο στις Βρυξέλλες (18-19 Οκτωβρίου, ξενοδοχείο Crown Plaza – Le Palace, rue Gineste 3).

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 350 ενδιαφερόμενοι από τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καθώς και εκπρόσωποι των εργοδοτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κατά κύριο λόγο στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Τα συμπεράσματα των συζητήσεων θα κοινοποιηθούν στους υπουργούς Παιδείας της ΕΕ πριν από τη συνεδρίασή τους τον Νοέμβριο. Η εκ νέου χρηματοδότηση του προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία Erasmus για όλους με 19 δισεκατομμύρια ευρώ που πρότεινε η Επιτροπή, θα προσφέρει τη δυνατότητα σχεδόν σε 5 εκατομμύρια νέους να ενισχύσουν τις δεξιότητες και την απασχολησιμότητά τους μέσω ευκαιριών για σπουδές, κατάρτιση ή εθελοντική εργασία στο εξωτερικό. Το νέο πρόγραμμα θα αντιπροσωπεύει το 1,6% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, σε σύγκριση με το 0,7% που είναι σήμερα.Περισσότερες πληροφορίες: ΓΔ Εκπαίδευση και Πολιτισμός. Δικτυακός τόπος της Επιτρόπου κ. Βασιλείου, Twitter @VassiliouEU (Αρμόδιος επικοινωνίας: Dennis Abbott: +32 2 295 92 58)
Τελευταία ενημέρωση: 17/10/2012 |  Αρχή σελίδας