Analysgruppen för digitaliseringen av Europas kulturarv

Sökväg

Analysgruppen för digitaliseringen av Europas kulturarv

I århundraden har bibliotek, arkiv och museer i hela Europa förvaltat vårt rika och mångskiftande kulturarv. De har bevarat och gett tillgång till vittnesmål om kunskap, skönhet och fantasi, i form av skulpturer, tavlor, musik och litteratur. Ny informationsteknik har gett oss otroliga möjligheter till att göra detta gemensamma arv mer tillgängligt för alla. Kulturen slår sig in på den digitala banan och ”instituten för hågkomst” anpassar sina sätt att kommunicera med allmänheten.

Digitaliseringen ger nytt liv åt material från det förflutna och gör det till en fantastisk tillgång för den enskilde användaren och till en viktig byggsten för den digitala ekonomin.

Vi anser att det är den offentliga sektorn som har det främsta ansvaret för att göra vårt kulturarv tillgängligt och bevara det för kommande generationer. Detta ansvar för Europas kulturarv och värnandet om det över kan inte lämnas åt en eller några få marknadsaktörer, även om vi starkt förespråkar tanken att få med fler privata investeringar och företag i digitaliseringen via ett skäligt och avvägt partnerskap.

Att digitalisera vårt kulturarv är en enorm uppgift som kräver stora investeringar. Enligt en undersökning behövs cirka 100 miljarder euro för att digitalisera hela vårt kulturarv. En sådan ansträngning kräver tid och investeringen måste planeras och samordnas noggrant för att ge bästa resultat.

SAMMANFATTNING  

Senaste uppdatering: 13/06/2012 |  Till början