Studiegroep voor het online brengen van het Europese culturele erfgoed

Kruimelpad

Studiegroep voor het online brengen van het Europese culturele erfgoed

Eeuwenlang hebben bibliotheken, archieven en musea in heel Europa ons rijke en gevarieerde culturele erfgoed beschermd en bewaard. Zij hebben de producten van wetenschap, artistiek talent en verbeeldingskracht, in de vorm van beeldhouwwerken, schilderijen, muziek en literatuur, verzameld en toegankelijk gemaakt. De nieuwe informatietechnologieën bieden ongeëvenaarde mogelijkheden om dit gemeenschappelijke erfgoed voor iedereen toegankelijk te maken. Ook de cultuur volgt het digitale pad en "erfgoedinstellingen" communiceren op nieuwe manieren met hun publiek.

Digitalisering blaast oud materiaal nieuw leven in, en maakt het tot een geweldige hulpbron voor de individuele gebruiker en een belangrijke bouwsteen van de digitale economie.

Wij zijn van mening dat de publieke sector primair verantwoordelijk is voor het toegankelijk maken en voor toekomstige generaties bewaren van ons culturele erfgoed. Deze verantwoordelijkheid voor en controle over het erfgoed van Europa kan niet worden overgelaten aan een of enkele marktdeelnemers, hoewel wij anderzijds sterk voorstander zijn van het idee meer particuliere investeringen en ondernemingen bij deze digitaliseringsactiviteiten te betrekken door middel van een fair en evenwichtig partnerschap.

Het digitaliseren van ons culturele erfgoed is een gigantische taak die omvangrijke investeringen vereist. Volgens een studie zal in totaal een bedrag van ongeveer 100 miljard euro nodig zijn om op termijn ons complete erfgoed online te brengen. Een dergelijke inspanning vraagt veel tijd en de investeringen zullen zorgvuldig gepland en gecoördineerd moeten worden om optimale resultaten te waarborgen.

SAMENVATTING  

Laatste bijwerking: 13/06/2012 |  Naar boven