Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων

Διαδρομή πλοήγησης

Η επίτροπος Ανδρούλλα Βασιλείου στη διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων

Η επίτροπος εκφώνησε ομιλία στην καταληκτική συνεδρίαση της διάσκεψης στο Παλέρμο της Ιταλίας στις 23 Οκτωβρίου. Έκανε λόγο για την ολοένα μεγαλύτερη πολυμορφία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη και για τον μελλοντικό ρόλο των πανεπιστημίων. Και είπε χαρακτηριστικά: "Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης οι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν πρέπει όλα τα ιδρύματα να έχουν τα ίδια προγράμματα και να απευθύνονται σε φοιτητές με το ίδιο προφίλ. (…) Χρειαζόμαστε την αριστεία παντού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: χρειαζόμαστε ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών, επαγγελματικές σχολές, κέντρα διά βίου μάθησης κ.λπ. που να έχουν υψηλές επιδόσεις".

Η διάσκεψη, που φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, είχε ως κεντρικό θέμα την πολυμορφία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ολοένα μεγαλύτερη ανάγκη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να χτίσουν ένα ξεκάθαρο προφίλ και να επικεντρωθούν στα δυνατά τους σημεία. Κύριος σκοπός αυτής της τριήμερης εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων και πρυτάνεις πανεπιστημίων από όλη την Ευρώπη, να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους γύρω από τα θέματα αυτά και να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες που μπορούν να σηματοδοτήσουν αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τελευταία ενημέρωση: 13/06/2012 |  Αρχή σελίδας