Sökväg

Välkommen till min webbplats!

Som kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom har jag den stora glädjen att få leda EU:s arbete på områden som verkligen berör oss i vardagen.

Jag vill jobba för en politik som skapar ett EU fullt av möjligheter. Jag vill att personer i alla åldrar ska få den kunskap de behöver för att hitta ett bra jobb och kunna leva ett meningsfullt liv.  

 

De unga är Europas framtid, och vi behöver alla förbereda oss för den framtiden.Men det återstår mycket arbete.Till exempel kan vi inte i dag acceptera att var femte 15-åring i EU har svårt att läsa eller att var sjätte hoppar av skolan.Jag kommer att arbeta tillsammans med medlemsländerna och våra samarbetspartner för att förbättra läs- och skrivkunnigheten och höja standarden på utbildningen.

 

EU ska också bidra till att bryta könsrollsmönstren.Jag vill uppmuntra fler flickor att läsa ämnen som matematik, vetenskap och teknik för att minska klyftan mellan de båda könen i så kallade ”manliga” yrken, till exempel ingenjörsyrket.På samma sätt uppmuntrar jag pojkar att söka sig till yrken som domineras av kvinnor och bli till exempel lärare.Språkundervisningen ska också prioriteras.Flerspråkighet skapar större möjligheter för oss alla och förbättrar vår förståelse för olika kulturer och för vår historia, som är en så viktig del av Europas rikedom.

 

Som en del av strategin EU 2020, som lägger grunden för EU:s arbete under det här årtiondet, kommer jag att starta ett stort projekt för att öka rörligheten för unga.Alla ska få chansen att studera utomlands en tid.

 

Kulturen är kärnan i våra olika identiteter och traditioner i EU.Den är också en av grundpelarna för vår civilisation. Kultur omfattar allt från de gamla grekernas arv till det europeiska musikpriset Ebba eller EU-stödda filmer av regissörer som Almodovar och Bertolucci.Kulturen skapar också inkomster och sysselsättning inom turismen och den kulturella och kreativa sektorn, som står för 2,6 % av EU:s BNP.

 

Idrotten är också viktig med tanke på utbildning, social integrering och hälsa.  Idrottens viktiga roll framhålls numera också i EU:s nya fördrag – Lissabonfördraget.Dessutom har idrotten stor betydelse för ekonomin.Jag kommer att arbeta med både yrkes- och amatörorganisationer för att se till att vi stöder fair play och motverkar dopning, att vi skyddar våra unga idrottare och förebygger rasism och våld.

 

Vi har många utmaningar framför oss men jag litar helt på mina medarbetares engagemang och uppbackning.Jag ser fram emot ett nära samarbete med Europaparlamentet, medlemsländernas regeringar, det civila samhället – och genom de här webbsidorna också med just dig!

 

Läs mer om det jag vill arbeta för genom att klicka på ”Mina prioriteringar”.Den här webbplatsen uppdateras regelbundet, så besök oss gärna igen!

 

Androulla Vassiliou

 

Senaste uppdatering: 13/06/2012 |  Till början