Kruimelpad

Welkom op mijn website

Als EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugd heb ik het voorrecht de EU te leiden op gebieden die iedere Europese burger aangaan.

Ik wil een beleid voeren dat iedereen in Europa nog meer kansen geeft om zijn ambities waar te maken. Daarvoor moeten alle burgers, van welke leeftijd ook, de vaardigheden kunnen leren die zij nodig hebben voor een goede baan en een gelukkig leven.  

 

De jeugd is de toekomst van Europa, een toekomst waarop we ons allemaal moeten voorbereiden.Er is nog veel werk aan de winkel.Zo is het in deze tijd onaanvaardbaar dat een op de vijf 15-jarigen in de EU nauwelijks kan lezen en dat een op de zes jongeren te vroeg de school verlaat.Ik zal samenwerken met de lidstaten en al onze partners om de alfabetisering en het onderwijspeil te verbeteren.

 

Europa heeft ook een belangrijke rol bij het doorbreken van stereotiepe studie- of beroepskeuzes.Als meer meisjes wiskunde, wetenschappen en techniek studeren, kunnen meer vrouwen beroepen als dat van ingenieur uitoefenen.Ook zou het goed zijn wanneer meer jongens voor onderwijsopleidingen zouden kiezen.Natuurlijk hecht ik veel belang aan het leren van talen:meertaligheid geeft meer kansen in het leven en wekt begrip voor de culturen en de geschiedenis die Europa vorm gegeven hebben.

 

De strategie "Europa 2020" zet bakens uit voor het komende decennium. In dat kader zal ik een initiatief nemendat alle jongeren de kans moet geven een deel van hun studies of hun beroepsopleiding in het buitenland te volgen.

 

Cultuur is de kern van onze Europese identiteit en tradities.Onze rijke cultuur, gaande van het indrukwekkende erfgoed dat de Grieken en Romeinen hebben nagelaten tot de European Border Breakers Awards en de films van Almodovar en Bertolucci, is het fundament van onze beschaving.Maar cultuur zorgt ook voor inkomsten en banen, onder meer in de toeristische sector. De culturele en creatieve sector maakt 2,6% van het Europese bbp uit.

 

Sport is erg belangrijk voor onderwijs, sociale integratie en gezondheid.  In het nieuwe EU-verdrag van Lissabon wordt de bijzondere rol van sport erkend.Ook de economische impact is groot.Samen met beroeps- en amateurorganisaties zal ik fair play promoten en doping bestrijden om onze jonge sportbeoefenaars te beschermen. Ook racisme en geweld in de sport moeten we aanpakken.

 

Mijn taak is niet gemakkelijk, maar ik weet dat ik kan rekenen op mijn medewerkers.Ik hoop van harte dat ik nauw zal kunnen samenwerken met het Europees Parlement, de nationale regeringen, het maatschappelijk middenveld en via deze website ook rechtstreeks met u.

 

Als u meer wilt weten over mijn toekomstplannen, kunt u "Mijn prioriteiten" aanklikken.Deze website wordt regelmatig aangepast. Als u me aan uw favorieten toevoegt, kunt u me gemakkelijk terugvinden.

 

Androulla Vassiliou

 

Laatste bijwerking: 13/06/2012 |  Naar boven