Navigācijas ceļš

Esiet sveicināti manā tīmekļa vietnē !

Pildot izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāres pienākumus, man ir lieliska iespēja vadīt ES darbību jomās, kuras skar katra Eiropas iedzīvotāja dzīvi.

Vēlos izstrādāt politiku, kas varētu sekmēt visdažādāko perspektīvu un iespēju Eiropu, kurā visu vecumu iedzīvotājiem būtu nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai viņi varētu atrast labu darbu un justies gandarīti.

 

 

Mūsu jaunatne ir Eiropas nākotne, un mums visiem ir jāsagatavojas šai nākotnei. Tomēr darāmā vēl ir daudz. Mūsu laikmetā nav pieņemami, ka Eiropas Savienībā katrs piektais 15 gadus vecais jaunietis lasa ar lielām grūtībām un katrs sestais pamet skolu priekšlaicīgi. Plānoju sadarboties ar dalībvalstīm un mūsu partneriem, lai paaugstinātu rakstpratības līmeni un izglītības standartus.

 

Eiropas Savienībai ir arī svarīgs uzdevums cīņā pret dzimumu stereotipiem. Mudināšu jaunietes vairāk studēt matemātiku, eksaktās zinātnes un tehniskos priekšmetus un izvēlēties tehniskā speciālista karjeru, lai mazinātu dzimumu disproporciju, piemēram, tādā “vīrišķīgā” profesijā kā inženieris. Tāpat es mudināšu jauniešus izvēlēties, piemēram, tādu “sievišķīgu” profesiju kā skolotājs. Daudz uzmanības plānoju veltīt arī valodu apguvei. Daudzvalodība ne tikai paver plašākas iespējas, bet arī sniedz iespēju iepazīt citu tautu kultūru un vēsturi, kas ir Eiropas bagātības neatņemama sastāvdaļa.

 

Atbilstīgi stratēģijai “Eiropa 2020”, kurā tiks izvirzītas pamatnostādnes Eiropas Savienības rīcībai nākamajā desmitgadē, es izziņošu svarīgu iniciatīvu, kuras mērķis ir sekmēt jauniešu mobilitāti. Visiem jauniešiem ir jābūt iespējai daļu savu studiju vai mācību laika pavadīt ārzemēs.

 

Kultūra ir mūsu daudzveidīgās Eiropas identitātes un tradīciju stūrakmens. Kultūra, kas ietver tiklab fantastisko mantojumu, ko mums atstājuši grieķi un romieši, kā Eiropas “Border Breakers” balvas popmūzikā un ES atbalstītās Almodovara un Bertoluči filmas, ir mūsu civilizācijas pamats. Tā ir arī nozīmīgs labklājības un nodarbinātības avots tūrismā, kā arī kultūras un jaunrades nozarēs, kuras veido 2,6 % no Eiropas IKP.

 

Izglītībā, sociālajā integrācijā un veselības aizsardzībā ārkārtīgi liela nozīme ir arī sportam.  Tas ir atzīts jaunajā ES līgumā, kuru parakstīja Lisabonā. Sports ir nozīmīgs arī ekonomikai. Plānoju sadarboties ar profesionālajām un amatieru organizācijām, lai sekmētu godīgu sacensību, cīnītos pret dopinga lietošanu, aizsargātu mūsu jaunos sportistus un nepieļautu rasismu un vardarbību.

 

Darāmā ir daudz, bet es zinu, ka varu paļauties uz manu dienestu pašaizliedzīgo atbalstu un darbu. Priecājos, ka varēšu cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstu valdībām, pilsonisko sabiedrību un, pateicoties šīm lapām, tieši ar jums.

 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par projektiem, kurus plānoju īstenot nākotnē, aicinu ielūkoties sadaļā “Manas prioritātes”. Šo tīmekļa vietni regulāri atjaunos, tāpēc nevilcinieties un pievienojiet to savai izlasei!

 

Andrula Vasiliu

 

Pēdējā atjaunināšana: 13/06/2012 |  Uz augšu