Navigointipolku

Tervetuloa verkkosivuilleni !

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaavana komissaarina saan ohjata EU:n toimia aloilla, jotka vaikuttavat jokaisen EU-kansalaisen elämään.

Tavoitteenani on kehittää unionia niin, että kaikenikäisillä kansalaisilla olisi mahdollisuudet päästä eteenpäin ja hankkia osaamista, jonka avulla voi saada hyvän työpaikan ja elää tyydyttävää elämää.

 

Nuorisossa on Euroopan tulevaisuus, ja nuorten ja tulevaisuuden eteen voimme tehdä yhdessä paljonkin.Emme saa hyväksyä esimerkiksi sitä, että vielä nykypäivänä EU:ssa joka viides 15-vuotias osaa töin tuskin lukea ja että joka kuudes nuori lopettaa koulunkäynnin ennenaikaisesti.Aion tehdä yhteistyötä EU:n jäsenmaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa lukutaidon parantamiseksi ja koulutustason kohottamiseksi.

 

EU:n tärkeänä tehtävänä on myös rikkoa sukupuoliin liittyviä stereotypioita.Tyttöjä on rohkaistava opiskelemaan matematiikkaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa, jotta sukupuolten välistä kuilua voidaan kuroa umpeen perinteisesti miehisillä aloilla, esimerkiksi insinöörin ammatissa.Vastaavasti on kannustettava poikia naisvaltaisiin ammatteihin, kuten opettajan työhön.Yhtä lailla tärkeää on panostaa kieltenoppimiseen.Monikielisyys avaa mahdollisuuksia ja avartaa näkemystämme eri kulttuureista ja historiasta, jotka ovat Euroopan rikkaus.

 

EU:n toimintaa tulevalla vuosikymmenellä ohjaavan EU 2020 -strategian puitteissa on määrä julkistaa myös uusi nuorisovaihto-ohjelma.Kaikilla nuorilla pitäisi olla mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan ulkomailla.

 

Kulttuuri on eurooppalaisten identiteetin ja perinteiden keskeinen tekijäja sivilisaatiomme peruskivi. Kulttuurialan toimet ovat varsin monitahoisia ja ulottuvat aina antiikin perinnön säilyttämisestä nykytuotannon tukemiseen. EU muun muassa jakaa vuosittain populaarimusiikin EBBA-palkinnot ja tukee elokuvatuotantoa. Tukea ovat saaneet esimerkiksi Almodóvarin ja Bertoluccin kaltaisten huippunimien hankkeet.Kulttuuri on myös huomattava tulonlähde ja työllistäjä: luovan toimialan osuus EU:n bruttokansantuotteesta on 2,6 prosenttia.

 

Urheilulla puolestaan on tärkeä rooli nuorison kasvattajana sekä kansalaisten terveyden ja sosiaalisen integraation edistäjänä.Tämä tunnustetaan myös EU:n uudessa perussopimuksessa eli Lissabonin sopimuksessa.Urheilulla on niin ikään huomattava taloudellinen vaikutus.Aion tehdä yhteistyötä urheilun ammattilais- ja amatöörijärjestöjen kanssa dopingin vastaisen toiminnan ja ”fair play” -hengen edistämiseksi sekä rasismin ja väkivallan torjumiseksi urheiluareenoilla.

 

Edessämme on suuria haasteita, mutta aion tarttua niihin tarmolla yhdessä osaavan avustajakaartini kanssa.Haluan tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa ja pitää tiiviisti yhteyttä myös kansalaisiin tämän sivuston kautta.

 

Tarkempaa tietoa suunnitelmistani on kohdassa ”Politiikan painopisteet”.Sivustoa päivitetään säännöllisesti, joten kannattaa tallentaa se kirjanmerkkeihin. Tapaamisiin tällä sivustolla!

 

Androulla Vassiliou

 

Viimeisin päivitys: 13/06/2012 |  Sivun alkuun