Sti

Velkommen til mit websted

Som kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom står jeg i spidsen for EU's aktiviteter på flere områder, der er vigtige for alle EU-borgeres tilværelse.

Jeg vil arbejde for en politik, der befordrer et EU, hvor muligheder og ambitioner får lov at blomstre, så alle borgere uanset alder kan få de kvalifikationer, der er nødvendige for at finde et godt arbejde og føre et meningsfuldt liv.

 

De unge er EU's fremtid, og vi skal alle forberede os på denne fremtid.Der er stadig meget at gøre.I vore dage er det f.eks. uacceptabelt, at en ud af fem 15-årige i EU dårligt kan læse, og at en ud af seks går ud af skolen før tiden.Sammen med medlemslandene og vores mange engagerede partnere vil jeg arbejde på at forbedre læse- og skrivefærdigheden og styrke kvaliteten i uddannelserne.

 

EU skal også være med til at nedbryde kønsrollemønstre.Jeg vil opmuntre flere piger til at læse matematik, naturvidenskab og teknologi, så vi kan udjævne kløften mellem mænd og kvinder i mandsdominerede erhverv som f.eks. ingeniørfaget.Samtidig vil jeg opfordre flere drenge til at vælge en uddannelse som f.eks. lærer, hvor kvinder er i overtal.Sprogindlæring skal naturligvis også prioriteres højt:Flersprogethed åbner døren til en verden af muligheder og er med til at få folks øjne op for EU's rige kulturer og historie.

 

De unge er EU's fremtid, og vi skal alle forberede os på denne fremtid.Der er stadig meget at gøre.I vore dage er det f.eks. uacceptabelt, at en ud af fem 15-årige i EU dårligt kan læse, og at en ud af seks går ud af skolen før tiden.Sammen med medlemslandene og vores mange engagerede partnere vil jeg arbejde på at forbedre læse- og skrivefærdigheden og styrke kvaliteten i uddannelserne.

 

EU skal også være med til at nedbryde kønsrollemønstre.Jeg vil opmuntre flere piger til at læse matematik, naturvidenskab og teknologi, så vi kan udjævne kløften mellem mænd og kvinder i mandsdominerede erhverv som f.eks. ingeniørfaget.Samtidig vil jeg opfordre flere drenge til at vælge en uddannelse som f.eks. lærer, hvor kvinder er i overtal.Sprogindlæring skal naturligvis også prioriteres højt:Flersprogethed åbner døren til en verden af muligheder og er med til at få folks øjne op for EU's rige kulturer og historie.

 

Som led i EU 2020-strategien, som udstikker retningslinjerne for EU's aktiviteter i de næste ti år, vil jeg lancere et større initiativ, der kan sætte skub i unges mobilitet.Alle unge bør have mulighed for at gennemføre en del af deres studier i udlandet.

 

Kultur er nøglen til vores forskellige identiteter og traditioner i EU.Kultur er grundstenen i vores civilisation og dækker alt lige fra arven efter grækerne og romerne til musikprisen "European Border Breakers" og EU-støttede film af Almodovar og Bertolucci.Kultur er også en vigtig indtægtskilde og skaber arbejdspladser inden for turisme og kulturelle og kreative fag, som tegner sig for 2,6 % af EU's BNP.

 

Sport er også vigtig, både hvad angår uddannelse, social integration og sundhed.Sportens vigtige rolle anerkendes nu i EU's nye traktat – Lissabontraktaten.Sport har også stor økonomisk betydning.Sammen med den professionelle sports og amatørsportens organisationer vil jeg sørge for, at vi støtter fairplay og bekæmper doping, og at vi beskytter unge og sætter ind over for racisme og vold.

 

Vi har mange udfordringer foran os, men jeg ved, at jeg kan stole på mine medarbejderes engagement og opbakning.Jeg ser frem til et nært samarbejde med Europa-Parlamentet, de nationale myndigheder, civilsamfundet og via disse sider direkte med dig.

 

Klik på "Mine prioriteter", hvis du vil læse mere om mine planer for fremtiden.Webstedet opdateres med jævne mellemrum, så tøv ikke med at tilføje siden til dine "Foretrukne".

 

Androulla Vassiliou

 

Seneste opdatering: 13/06/2012 |  Til toppen