Cesta

Dobrý den

Z titulu komisařky pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež mám tu čest vést činnost Evropské unie v oblasti, která má vliv na život všech občanů Evropy.

 

Chci dále propracovávat politiky, jejichž cílem je Evropa, která se nebojí ambiciózních cílů a ve které se pro občany všech věkových kategorií bude stále objevovat dostatek příležitostí k tomu, aby mohli získat znalosti a dovednosti zajišťující dobrá pracovní místa a spokojený život.

 

Na Evropu čeká mnoho výzev, na něž se musíme všichni připravit. Budoucností Evropy je naše mládež. Zde nás čeká ještě mnoho práce. Každý pátý patnáctiletý školák v EU má problémy se čtením a každý šestý opouští školu před jejím dokončením. To je v dnešní době nepřijatelné. S členskými státy a všemi zainteresovanými partnery budu usilovat o zvyšování gramotnosti a zlepšování úrovně vzdělání.

 

Evropa má také další důležité poslání: Odstraňovat zažité představy o úloze žen a mužů ve společnosti. Chci přesvědčit více dívek ke studiu matematiky, přírodních věd a technických oborů, aby se ženám podařilo vyrovnat rozdíl v počtu, v jakém jsou zastoupeny v oborech, jako je například strojírenství. Zároveň bych chtěla přesvědčit chlapce, aby se více věnovali profesím jako je učitelství, kterému nyní dominují ženy. Také budu samozřejmě klást důraz na studium jazyků. Mnohojazyčnost otevírá bránu do světa příležitostí a umožňuje lidem chápat jiné kultury a také historii, která je důležitou součástí bohatství Evropy.

 

Představím dále rozsáhlou iniciativu zaměřenou na posílení mobility mladých, která bude součástí strategie „Evropa 2020“, jež bude určovat směřování EU v příštích deseti letech. Všem mladým by mělo být umožněno, aby část svých studií nebo odborné přípravy absolvovali v zahraničí.

 

Kultura je základem naší evropské identity, její rozmanitosti, a tradic. Stojí na ní celá naše civilizace a spojuje obdivuhodné bohatství – od odkazu starověkého Řecka a Říma po talent účastníků hudebních cen European Border Breakers nebo filmy Pedra Almodóvara či Bernarda Bertolucciho, vzniklé za podpory EU. Kultura je zároveň je důležitým zdrojem příjmů a pracovních míst v cestovním ruchu a v kulturních a kreativních odvětvích, které v Evropě vytvářejí 2,6 % HDP.

 

Nesmírný význam má také sport, a to jak pro vzdělávání a sociální integraci, tak pro zdraví.  Jeho specifickou úlohu uznává i Lisabonská smlouva. Kromě toho má sport i své místo v ekonomice. S profesionálními i amatérskými organizacemi budu prosazovat dodržování zásad fair play a bojovat proti dopingu, abychom ochránili naše mladé sportovce a vymýtili rasizmus a násilí.

 

Čeká nás tedy celá řad výzev. Vím však, že se mohu spolehnout na kvalitní práci svých podřízených. Těším se na úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, vládami členských států, občanskou společností i přímo s vámi, se čtenáři těchto stránek.

 

Více se o mých plánech do budoucna dozvíte v oddíle „Priority“. Tuto internetovou stránku pro vás budeme pravidelně aktualizovat. Budeme nás těšit, když se objeví mezi vašimi „Oblíbenými“!

 

Androulla Vassiliou

 

Poslední aktualizace: 13/06/2012 |  Začátek stránky