This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Mogħdija tan-navigazzjoni

KABINETT

Kap tal-Kabinett

Philippe BRUNET

Philippe BRUNET

Kap tal-Kabinett

BERL, 10/113
(+32-2) 295.41.28
philippe.brunet@ec.europa.eu
Responsabbiltajiet

 • Direzzjoni u tmexxija tal-Kabinett
 • Riżorsi umani
 • Relazzjonijiet mas-Segretarjat Ġenerali, is-Servizz Legali u s-Servizz tal-Kelliem

Fuq

Deputat Kap tal-Kabinett

Themis CHRISTOPHIDOU

Themis CHRISTOPHIDOU

Deputat Kap tal-Kabinett

BERL, 10/118
(+32-2) 292.08.07
Themis.CHRISTOPHIDOU@ec.europa.eu


Responsabbiltajiet

 • Jirrappreżenta lill-Kap tal-Kabinett
 • Koordinazzjoni mad-Direttorati Ġenerali EAC, DGT, SCIC

 

Il-portafoll tal-Kummissarju

 • Koordinazzjoni ġenerali għall-implimentazzjoni u l-modernizzar tal-Programmi
 • Opportunitajiet indaqs u ekwità
 • Programm Jean Monnet (Integrazzjoni Ewropea)
 • Programm MEDIA

 

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Politika Reġjonali
 • Kompetizzjoni
 • Politika Ewropea dwar it-Tkabbir u l-Viċinat
 • Komunikazzjoni

Fuq

Il-Membri tal-Kabinett

Jonathan HILL

Jonathan HILL

Membru tal-Kabinett

BERL, 10/124
(+32-2) 295.16.91
Jonathan.HILL@ec.europa.eu
Responsabbiltajiet

Il-portafoll tal-Kummissarju- "Istituzzjonijiet tal-UE u Multilingwiżmu"

 • Kooperazzjoni bejn l-Istituzzjonijiet
 • Relazzjonijiet mal-Parlament, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), il-Qorti tal-Awdituri, il-Kumitat tar-Reġjuni u l-Ombudsman
 • Relazzjonijiet mal-parlamenti nazzjonali
 • Programmi internazzjonali: Tempus, Erasmus Mundus
 • Politika tal-multilingwiżmu
 • DĠ Traduzzjoni
 • DĠ Interpretazzjoni

 

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Grupp interistituzzjonali
 • Ambjent
 • Tassazzjoni u unjoni doganali
 • Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni
 • Azzjoni Klimatika

Zenon SEVERIS

Zenon SEVERIS

Membru tal-Kabinett

BERL, 10/135
(+32-2) 298.87.04
Zenon.SEVERIS@ec.europa.eu 


Responsabbiltajiet

Il-portafoll tal-Kummissarju- "Sport u Żgħażagħ"

 • Politika taż-żgħażagħ
 • Programm Żgħażagħ fl-Azzjoni
 • Politika tal-isport
    

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Saħħa u politika dwar il-konsumatur
 • Agrikoltura u żvilupp rurali
 • Industrija u intraprenditorija
 • Ksur

Catherine SUSTEK

Catherine SUSTEK

Membru tal-Kabinett

BERL, 10/138
(+32-2) 295.58.16
Catherine.SUSTEK@ec.europa.eu


Responsabbiltajiet

Il-portafoll tal-Kummissarju- "Kultura"

 • Programmi u azzjonijiet ta' kultura
 • Djalogu interkulturali
 • UNESCO
 • Industriji kulturali u kreattivi

 

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Aġenda Diġitali
 • Affarijiet barranin u sigurtà
 • Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE)
 • Żvilupp
 • Kooperazzjoni internazzjonali, għajnuna umanitarja u respons għall-kriżijiet
 • Kummerċ

Fabrice COMPTOUR

Fabrice COMPTOUR

Membru tal-Kabinett

BERL, 10/144
(+32-2) 295.51.05
Fabrice.COMPTOUR@ec.europa.eu 


Responsabbiltajiet

Il-portafoll tal-Kummissarju - "L-Edukazzjoni u d-dinja tax-xogħol"

 • L-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija
 • Programm Marie Curie (u relazzjonijiet mal-Aġenzija Eżekuttiva tar-Riċerka - REA)
 • Partenarjati mal-universitajiet u l-partijiet interessati
 • L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

 

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • L-istrateġija UE 2020
 • Ġustizzja, drittijiet fundamentali u ċittadinanza
 • Affarijiet ekonomiċi u monetarji
 • Suq intern u servizzi
 • Riċerka, innovazzjoni u xjenza
 • Baġit u programmar finanzjarju

George ZISSIMOS

George ZISSIMOS

Membru tal-Kabinett

BERL, 10/127
(+32-2) 295.16.90
george-michael.zissimos@ec.europa.eu
 


Responsabbiltajiet

 • Assistent tal-Kummissarju
 • Websajt tal-Kummissarju
   

Il-portafoll tal-Kummissarju - "Edukazzjoni u Taħriġ"

 • Edukazzjoni primarja - programm Comenius
 • Edukazzjoni ogħla - programm Erasmus
 • Il-proċess ta' Bolonja
 • Tagħlim tal-adulti - programm Grundtvig
 • Edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali: programm Leonardo da Vinci
 • Relazzjonijiet maċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP) u l-Fondazzjoni Ewropea tat-Taħriġ (ETF)
 • Il-librerija ċentrali tal-Kummissjoni

 

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Trasport
 • Enerġija

Fuq

Assistenti

Chrissa MELA

Chrissa MELA

Assistent tal-Politika

BERL, 10/146
(+32-2) 295.59.97
Chrissanthi.mela@ec.europa.eu


Responsabbiltajiet

 • Koordinazzjoni u tħejjija tal-laqgħat tal-Kapijiet tal-Kabinetti (HEBDO)
 • Riżorsi baġitarji u umani tal-Kabinett
 • Koordinazzjoni tal-IT
 • Taħriġ
 • Konsulenti speċjali
 • Koordinazzjoni tal-Aġenda
   

Koordinazzjoni ma' politiki oħra tal-Kummissjoni

 • Affarijiet marittimi u sajd
 • Il-verifika u l-ġlieda kontra l-frodi
 • Amministrazzjoni

Maria GEROLYMATOU

Maria GEROLYMATOU

Assistent tal-Kummissarju

BERL, 10/110
(+32-2) 298.87.01
maria.gerolymatou@ec.europa.eu


RESPONSABBILTAJIET

 • Missjonijiet tal-Kummissarju
 • Protokoll
 • Sigurtà

Penny KOZI

Penny KOZI

Assistent tal-Kummissarju

BERL, 10/110
(+32-2) 292.08.06
agathe.giakoumakis@ec.europa.eu


Agathe GIAKOUMAKIS

Agathe GIAKOUMAKIS

Assistent tal-Kummissarju

BERL, 10/132
(+32-2) 298.02.46 - 298.87.01
Agathe.GIAKOUMAKIS@ec.europa.eu


Johan VERLY

Johan VERLY

Assistent tal-Kap tal-Kabinett

BERL, 10/111
(+32-2) 298.87.03
johan.verly@ec.europa.eu


Panayiotis TSOULIARIDIS

Panayiotis TSOULIARIDIS

Assistent tad-Deputat Kap tal-Kabinett

BERL, 10/122
(+32-2) 292.08.08
Panayiotis.TSOULIARIDIS@ec.europa.eu


Loucia PETRIDOU

Loucia PETRIDOU

Assistent ta' Jonathan HILL

BERL, 10/141
(+32-2) 295.04.54
Loucia.PETRIDOU@ec.europa.eu


Catherine ENGELS

Catherine ENGELS

Assistent ta' George ZISIMOS u Zenon SEVERIS

BERL, 10/132
(+32-2) 298.63.09
Catherine.ENGELS@ec.europa.eu


Anne NOËL

Anne NOËL

Assistent ta' Fabrice COMPTOUR u Catherine SUSTEK

BERL, 10/141
(+32-2) 298.06.80
Anne.NOEL@ec.europa.eu


Fuq

Kelliem

Dennis ABBOTT

Dennis ABBOTT

Kelliem

BERL, 03/316
(+32-2) 295.92.58
dennis.abbott@ec.europa.eu


Dina AVRAAM

Dina AVRAAM

Uffiċjal għall-Istampa

BERL, 03/315
(+32-2) 295.96.67
dina.avraam@ec.europa.eu


Justyna MILANOWSKA

Justyna MILANOWSKA

Assistent tal-Istampa

BERL, 03/315
(+32-2) 299.42.46
justyna.milanowska@ec.europa.eu


Fuq

Arkivisti

Georgios KARAGIANIS

Georgios KARAGIANIS

Arkivista

BERL, 10/150
(+32-2) 296.98.99
georgios.karagianis@ec.europa.eu


Frederic OBLIN

Frederic OBLIN

Arkivista

BERL, 10/150
(+32-2) 295.71.95
Frederic.oblin@ec.europa.eu


Fuq

Xufiera

Basil PAPADOPOULOS

Basil PAPADOPOULOS

Xufier


Ari HOKKANEN

Ari HOKKANEN

Xufier


Fuq

L-aħħar aġġornament: 24/11/2014 |  Fuq