This site has been archived on 03/11/2014
03/11/2014

Navigācijas ceļš

BIROJS

Biroja vadītājs

Philippe BRUNET

Philippe BRUNET

Biroja vadītājs

BERL, 10/113
(+32-2) 295.41.28
philippe.brunet@ec.europa.eu
Pienākumi

 • Biroja darba vadīšana un koordinēšana
 • Cilvēkresursi
 • Attiecības ar Ģenerālsekretariātu, Juridisko dienestu un Preses dienestu

Uz augšu

Biroja vadītāja vietniece

Themis CHRISTOPHIDOU

Themis CHRISTOPHIDOU

Biroja vadītāja vietniece

BERL, 10/118
(+32-2) 292.08.07
Themis.CHRISTOPHIDOU@ec.europa.eu


Pienākumi

 • Biroja vadītāja aizvietošana
 • Sadarbība ar Izglītības un kultūras, Tulkošanas un Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātiem

 

Komisāres atbildības jomas

 • Programmu īstenošanas un modernizēšanas vispārēja koordinācija
 • Vienādas iespējas un līdztiesība
 • Programma "Jean Monnet" (Eiropas integrācija)
 • Programma "MEDIA"

 

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Reģionu politika
 • Konkurence
 • Paplašināšanās un Eiropas kaimiņattiecību politika
 • Komunikācija

Uz augšu

Biroja locekļi

Jonathan HILL

Jonathan HILL

Biroja loceklis

BERL, 10/124
(+32-2) 295.16.91
Jonathan.HILL@ec.europa.eu
Pienākumi

Komisāres atbildības joma"ES iestādes un daudzvalodība"

 • Starpiestāžu sadarbība
 • Attiecības ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Revīzijas palātu, Reģionu komiteju un Ombudu
 • Attiecības ar valstu parlamentiem
 • Starptautiskās programmas "Tempus" un "Erasmus Mundus"
 • Daudzvalodības politika
 • Tulkošanas ģenerāldirektorāts
 • Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts

 

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Iestāžu sadarbības grupa GRI
 • Vide
 • Nodokļu politika un muitas ūnija
 • Nodarbinātība, sociālās lietas un integrācija
 • Klimata pārmaiņu ierobežošana

Zenon SEVERIS

Zenon SEVERIS

Biroja loceklis

BERL, 10/135
(+32-2) 298.87.04
Zenon.SEVERIS@ec.europa.eu 


Pienākumi

Komisāres atbildības joma "Sports un jaunatne"

 • Jaunatnes politika
 • Programma "Jaunatne darbībā"
 • Sporta politika
    

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Veselība un patērētāju aizsardzība
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Rūpniecība un uzņēmējdarbība
 • Pārkāpumi

Catherine SUSTEK

Catherine SUSTEK

Biroja locekle

BERL, 10/138
(+32-2) 295.58.16
Catherine.SUSTEK@ec.europa.eu


Pienākumi

Komisāres atbildības joma"Kultūra"

 • Programma "Kultūra" un ar to saistīti pasākumi
 • Starpkultūru dialogs
 • UNESCO
 • Radošā un kultūras nozare

 

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Digitalizācijas programma
 • Ārpolitika un drošība
 • Eiropas Ārējās darbības dienests
 • Attīstība
 • Starptautiskā sadarbība, humānā palīdzība un reaģēšana krīzes situācijās
 • Tirdzniecība

Fabrice COMPTOUR

Fabrice COMPTOUR

Biroja loceklis

BERL, 10/144
(+32-2) 295.51.05
Fabrice.COMPTOUR@ec.europa.eu 


Pienākumi

Komisāres atbildības joma"Izglītība un darba pasaule"

 • Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts
 • Marijas Kirī programma (un attiecības ar Pētniecības izpildaģentūru)
 • Partnerības ar universitātēm un ieinteresētajām personām
 • Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

 

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Stratēģija "Eiropa 2020"
 • Tiesiskums, pamattiesības un pilsonība
 • Ekonomika un monetārās lietas
 • Iekšējais tirgus un pakalpojumi
 • Pētniecība, inovācija un zinātne
 • Budžets un finanšu plānošana

George ZISSIMOS

George ZISSIMOS

Biroja loceklis

BERL, 10/127
(+32-2) 295.16.90
george-michael.zissimos@ec.europa.eu
 


Pienākumi

 • Komisāres palīgs
 • Komisāres tīmekļa vietne
   

Komisāres atbildības joma"Izglītība un mācības"

 • Pamatizglītība — programma "Comenius"
 • Augstākā izglītība — programma "Erasmus"
 • Boloņas process
 • Pieaugušo izglītība — programma "Grundtvig"
 • Profesionālā izglītība un apmācība — programma "Leonardo da Vinci"
 • Attiecības ar Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (CEDEFOP) un Eiropas izglītības fondu (EIF)
 • Komisijas Centrālā bibliotēka

 

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Transports
 • Enerģētika

Uz augšu

Palīgi

Chrissa MELA

Chrissa MELA

Palīdze politikas jautājumos

BERL, 10/146
(+32-2) 295.59.97
Chrissanthi.mela@ec.europa.eu


Pienākumi

 • Biroju vadītāju iknedēļas sanāksmju koordinēšana un sagatavošana
 • Biroja budžets un cilvēkresursi
 • IT koordinēšana
 • Mācības
 • Īpašie padomnieki
 • Darba kārtības saskaņošana
   

Darba saskaņošana ar Komisijas politiku citās jomās

 • Jūrlietas un zivsaimniecība
 • Revīzija un krāpšanas apkarošana
 • Pārvalde

Maria GEROLYMATOU

Maria GEROLYMATOU

Komisāres palīdze

BERL, 10/110
(+32-2) 298.87.01
maria.gerolymatou@ec.europa.eu


Pienākumi

 • Komisāres komandējumi
 • Protokols
 • Drošība

Penny KOZI

Penny KOZI

Komisāres palīdze

BERL, 10/110
(+32-2) 292.08.06
panayiota.kozi@ec.europa.eu


Agathe GIAKOUMAKIS

Agathe GIAKOUMAKIS

Komisāres palīdze

BERL, 10/132
(+32-2) 298.02.46 - 298.87.01
Agathe.GIAKOUMAKIS@ec.europa.eu


Johan VERLY

Johan VERLY

Biroja vadītāja palīgs

BERL, 10/111
(+32-2) 298.87.03
johan.verly@ec.europa.eu


Panayiotis TSOULIARIDIS

Panayiotis TSOULIARIDIS

Biroja vadītāja vietnieces palīgs

BERL, 10/122
(+32-2) 292.08.08
Panayiotis.TSOULIARIDIS@ec.europa.eu


Loucia PETRIDOU

Loucia PETRIDOU

Jonathan HILL palīdze

BERL, 10/141
(+32-2) 295.04.54
Loucia.PETRIDOU@ec.europa.eu


Catherine ENGELS

Catherine ENGELS

Biroja locekļu George ZISIMOS un Zenon SEVERIS palīdze

BERL, 10/132
(+32-2) 298.63.09
Catherine.ENGELS@ec.europa.eu


Anne NOËL

Anne NOËL

Biroja locekļu Fabrice COMPTOUR un Catherine SUSTEK palīdze

BERL, 10/141
(+32-2) 298.06.80
Anne.NOEL@ec.europa.eu


Uz augšu

Komisāres preses sekretārs

Dennis ABBOTT

Dennis ABBOTT

Komisāres preses sekretārs

BERL, 03/316
(+32-2) 295.92.58
dennis.abbott@ec.europa.eu


Dina AVRAAM

Dina AVRAAM

Pārstāve presei

BERL, 03/315
(+32-2) 295.96.67
dina.avraam@ec.europa.eu


Justyna MILANOWSKA

Justyna MILANOWSKA

Palīdze preses lietās

BERL, 03/315
(+32-2) 299.42.46
justyna.milanowska@ec.europa.eu


Uz augšu

Arhivāri

Georgios KARAGIANIS

Georgios KARAGIANIS

Arhivārs

BERL, 10/150
(+32-2) 296.98.99
georgios.karagianis@ec.europa.eu


Frederic OBLIN

Frederic OBLIN

Arhivārs

BERL, 10/150
(+32-2) 295.71.95
Frederic.oblin@ec.europa.eu


Uz augšu

Šoferi

Basil PAPADOPOULOS

Basil PAPADOPOULOS

Šoferis


Ari HOKKANEN

Ari HOKKANEN

Šoferis


Uz augšu

Pēdējā atjaunināšana: 24/11/2014 |  Uz augšu