Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Turism

EU ska vara ett hett turistmål

Att turista gör människor lyckligare. Det är ett mått på livskvalitet och borde vara en möjlighet för fler människor. Turismen bidrar dessutom till ekonomin.

EU-kommissionen vill stärka turistnäringen och sprida ut verksamheten mer jämnt över året. För att kunna göra det måste vi förbättra och diversifiera utbudet. Vi stöder därför utvecklingen av nya hållbara affärsmodeller, bland annat internationella turistprodukter som bygger på kulturvägar och historiska vägar, mindre kända framstående turistmål (Eden), lantgårdsturism och spa-verksamhet. Vi främjar också innovationer i traditionella branscher, t.ex. strandturismen – som är européernas avgjort populäraste val, men extremt säsongsbetonad.

För att hjälpa dem som har sämre möjligheter att resa har kommissionen startat initiativet Calypso. Unga, pensionärer, personer med funktionsnedsättning och familjer med låga inkomster ska lättare kunna resa utomlands under lågsäsong. Det är bra för både jämlikheten och ekonomin. Det finns en enormt stor outnyttjad potential – turistnäringen i EU kan gå miste om 160 miljarder euro per år på grund av dålig tillgänglighet. Men det kan åtgärdas med små medel.

”Turistnäringen är den tredje största sektorn i Europa sett till omsättningen och sysselsätter direkt eller indirekt 12 procent av EU:s arbetskraft. Vi måste bevara vår starka ställning och använda outnyttjad potential för att skapa nya jobb. Samtidigt bör vi se till att fler människor har möjlighet att turista, vilket jag tror är ett utmärkt mått på vår livskvalitet.”

Var fjärde EU-invånare är mellan 55 och 80 år. Bara 41 procent av dem reser, trots att de i de flesta fall har både tid och pengar. Med sitt initiativ för pensionärsturism vill kommissionen få fler äldre att resa och samtidigt öka turismen under lågsäsongen.

Vi vill också locka hit turister från länder utanför EU. Europa är världens främsta resmål och har hälften av den globala marknaden. Det finns i dag cirka 535 miljoner internationella turister och av dessa kommer 401,2 miljoner till EU. Antalet väntas öka avsevärt de närmaste åren. Vi vill försvara EU:s position.

Men utmaningarna växer. Konkurrensen från både väletablerade konkurrenter och tillväxtekonomier blir allt hårdare. Under 2012 ökade antalet internationella besökare i EU med 2,5 procent. I Asien och Stillahavsområdet var den siffran 6,9 procent, i Afrika 5,4 procent och i USA 4,6 procent. EU är inte lika bra som andra regioner på att locka till sig nya turister från länder utanför EU, och särskilt från tillväxtekonomier.

Det första vi måste göra för att vända utvecklingen är att underlätta för utländska turister att resa in i EU. I slutet av 2013 avser kommissionen att lägga fram nya visumregler som ska göra det lättare för personer från tillväxtekonomier att få visum för kortare vistelser. 

Det väntas ge EU betydligt fler internationella turister, vilket främjar ekonomisk tillväxt och kulturutbyten. De nya reglerna kommer inte att äventyra säkerheten, eftersom det är EU:s främsta prioritering. Säkerhetskontrollerna förblir oförändrade.

Läs mer

EU ska vara ett hett turistmål för internationella turister

Senaste uppdatering: 18/07/2014 |  Till början