Sivusto on arkistoitu (18/07/2014)
18/07/2014

Navigointipolku

Teollisuus ja yritystoiminta

Matkailu

Ykkösmatkakohteena Eurooppa

Matkailu lisää ihmisten onnellisuutta. Se on keskeisessä asemassa, kun arvioidaan elämänlaatua, ja yhä useampien olisi voitava nauttia siitä. Samalla matkailulla on tärkeä merkitys myös talouselämälle.

Euroopan komissio haluaa laajentaa matkailualaa ja saada sen liikevaihdon jakautumaan tasaisemmin ympäri vuoden. Tämän vuoksi on tärkeää parantaa ja monipuolistaa tarjontaa. Komissio tukee uusien kestävien liiketoimintamallien kehittämistä. Niitä voivat olla esimerkiksi useamman maan alueelle ulottuvat kulttuurin tai historian kannalta kiinnostavat matkailureitit, vähemmän tunnetut matkailun EDEN-huippukohteet, maaseutumatkailu ja kylpylämatkailu. Komissio kannustaa myös innovointiin perinteisen matkailun, kuten rantalomien, suhteen. Rantalomailu ovat kaikkein suosituin matkailutyyppi Euroopassa, mutta se on erittäin kausiluontoista.

Komissio on käynnistänyt sosiaalisen matkailun Calypso-hankkeen edistämään eurooppalaisten matkailua. Hankkeen tarkoituksena on edistää eurooppalaisten nuorten, vammaisten, vähätuloisten perheiden ja ikääntyneiden matkailua Euroopassa vilkkaimman matkailukauden ulkopuolella. Kyse on sekä tasa-arvon toteutumisesta että talouden elvyttämisestä. Matkailualan hyödyntämättömät mahdollisuudet ovat valtavat. Arvioiden mukaan EU:n matkailuala menettää vuodessa noin 160 miljardia euroa sen vuoksi, että matkakohteet eivät ole kaikkien saavutettavissa. Tarvittavat parannukset eivät edellyttäisi valtavia investointeja.

"Matkailu on liikevaihdoltaan Euroopan kolmanneksi suurin taloudenala, ja se työllistää suoraan tai välillisesti 12 prosenttia EU:n koko työvoimasta. Meidän on pidettävä huolta siitä, että ala säilyy vahvana, ja hyödynnettävä sitä uusien työpaikkojen luomiseen. Samalla meidän on myös lisättävä matkailupalvelujen käyttäjien määrää. Matkailu on mielestäni hyvä elämänlaadun indikaattori."

Nykyisin joka neljäs EU:n asukas on 55–80-vuotias. Vain 41 % heistä matkailee, vaikka useimmilla olisi aikaa ja varaa siihen. Komissio on käynnistänyt hankkeen, jolla kannustetaan tämän ikäryhmän matkailua ja samalla pyritään lisäämään matkailua korkeimman kysynnän ulkopuolisina kausina.

Lisäksi komissio pyrkii houkuttelemaan ulkomaisia matkailijoita EU:n alueelle. Eurooppa on maailman suosituin matkakohde ja hallitsee noin puolta alan maailmanmarkkinoista. Joka vuosi noin 535 miljoonaa matkailijaa suuntaa ulkomaille ja heistä EU:hun 401 miljoonaa. Määrien uskotaan olevan vahvassa kasvussa tulevina vuosina. Komissio on sitoutunut puolustamaan Euroopan asemaa kansainvälisenä ykkösmatkakohteena.

Haasteet kasvavat kuitenkin koko ajan. Kilpailu perinteisiä matkailumaita ja nousevan talouden maita vastaan kiristyy koko ajan. Vuonna 2012 kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvoi EU:ssa 2,5 %, Aasian ja Tyynenmeren alueella 6,9 %, Afrikassa 5,4 % ja Amerikassa 4,6 %. EU ei ole riittävästi onnistunut houkuttelemaan uusia matkailijoita nousevan talouden maista eikä muistakaan EU:n ulkopuolista maista.

Ongelman korjaamiseksi on ulkomaisten matkailijoiden saapuminen EU:n alueelle tehtävä helpommaksi. Vuoden 2013 loppuun mennessä komissio aikoo esittää tarkistetun viisumisäännöstön, jolla helpotetaan lyhyiden oleskeluviisumien myöntämistä nousevan talouden maista tuleville matkailijoille. 

Selkeämmän ja yhdenmukaisemman viisumimenettelyn odotetaan tuovan EU:hun lisää kansainvälisiä turisteja sekä edistävän talouskasvua ja kulttuurivaihtoa. EU pitää kuitenkin huolta siitä, että säännöstön tarkistuksella ei heikennetä EU:n turvallisuutta. Turvatarkastukset jatkuvat entisellään.

Lisätietoa

Kansainvälisen matkailun ykköskohteena Eurooppa

Viimeisin päivitys: 18/07/2014 |  Sivun alkuun