Táto stránka bola uložená do archívu dňa 18/07/2014
18/07/2014

Navigačný riadok

Priemysel a podnikanie

Satelitná navigácia

Galileo

Dopravná zápcha v meste a stretnutie, na ktoré nemôžeme meškať. Typická situácia, v ktorej sú systémy satelitnej navigácie najpotrebnejšie. Zároveň sa v nej však môžu ukázať aj obmedzenia súčasných technológií. Interferencia a slabý signál v mestách s vysokou zástavbou sú často prekážkou včasného prijímania zásadných informácií. S Galileom na tento problém môžeme zabudnúť. 

Európsky globálny satelitný navigačný systém Galileo je najväčšou vesmírnou infraštruktúrou v Európe a výsledkom spoločného úsilia všetkých európskych krajín. V súčasnosti je vo výstavbe, ale do roku 2020 bude plne funkčný.  Galileo ponúkne celosvetové navigačné služby, bude presnejší ako existujúce systémy, odolnejší voči interferencii a odrazu signálov a bude lepšie zohľadňovať potreby Európy. 

Toto bude možné vďaka zavedeniu vyššieho počtu satelitov v porovnaní s aktuálne dostupnými satelitmi a vysielaniu novej generácie navigačných signálov.  Galileo bude takisto kompatibilný so satelitnými navigačnými systémami USA a Ruska, a tak umožní, aby zákazníci mohli využívať výhody kombinovania systémov. 

„Galileo má strategický význam pre nezávislosť Európskej únie v oblasti satelitnej navigácie a pomôže európskym podnikom pri vytváraní nových výrobkov a služieb. Výrazne prispeje k hospodárskej obnove Európy a bude riešiť hlavné výzvy, akými sú napríklad udržateľná doprava, inteligentné poľnohospodárstvo a pomoc starším osobám.“

Najväčšie výhody zo zvýšenej presnosti systému Galileo bude mať odvetvie dopravy, nie je však jediným. Pre operácie civilnej ochrany v náročnom prostredí bude Galileo cennou devízou. Poľnohospodári získajú prospech z lepšieho monitorovania distribúcie a riedenia chemických látok vďaka prispôsobenému prístupu a efektívnejšej správe vlastníctva. 

Energetický výskum sa bude môcť spoľahnúť na presnejšie údaje. Bezdrôtové telekomunikačné siete budú fungovať efektívnejšie vďaka vynikajúcej časovej synchronizácii systému Galileo. Prospech získa dokonca aj finančný sektor, a to vďaka používaniu vysoko presných hodín na overenie a časové určenie finančných transakcií. 

Výhody Galilea sa prejavia v širšom hospodárstve. Odhaduje sa, že jeho celkový hospodársky vplyv v nasledujúcich dvoch desaťročiach dosiahne približne 90 miliárd EUR a samotný trh satelitného navigačného systému sa do roku 2020 zdvojnásobí na 244 miliárd EUR. 

Hodnota trhu aplikácií a služieb založených na údajoch satelitnej navigácie sa odhaduje na približne 14 miliárd EUR v priebehu najbližších 20 rokov. Účinky presahovania sú veľmi rozsiahle a rozšíria sa do rôznych sektorov vrátane zdravotníctva, dopravy a počítačových vied, keďže nové technológie vyvinuté na vesmírne projekty sa často používajú v pozemných aplikáciách.

V súčasnosti sa až 7 % HDP Európy opiera o výrobky a služby využívajúce satelitné navigačné signály, ktoré poskytuje americký globálny polohový systém (GPS). V budúcnosti bude Galileo postupne stavať na službách GPS dostupných v EÚ. Pre európske hospodárstvo, výskum a bezpečnosť to bude predstavovať vysokú pridanú hodnotu. Služby programu Galileo vrátane bezpečnostných služieb však budú prísne podliehať civilnej kontrole.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 18/07/2014 |  Na začiatok