Strona zarchiwizowana dnia 18/07/2014
18/07/2014

Ścieżka nawigacji

Przemysł i przedsiębiorczość

Nawigacja satelitarna

Galileo

Każdemu zdarzyło się utknąć w korku, spiesząc się na ważne spotkanie. To przykład sytuacji dowodzący użyteczności samochodowego systemu nawigacji satelitarnej, ale również dobrze ilustrujący ograniczone możliwości dostępnej technologii. Problemy z odbiorem sygnału i zakłócenia w miastach o wysokiej zabudowie często uniemożliwiają uzyskanie niezbędnych informacji w odpowiednim czasie. Dzięki systemowi Galileo będziemy mogli zapomnieć o takich problemach. 

Europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo jest największym projektem polegającym na budowie i wykorzystywaniu infrastruktury kosmicznej w dotychczasowej historii Unii. W projekcie biorą udział wszystkie kraje europejskie. System ma być w pełni funkcjonalny przed 2020 r.  Galileo będzie oferował usługi nawigacyjne na całym świecie, przy czym usługi te będą bardziej precyzyjne niż oferowane przez istniejące systemy. Nowy system będzie bardziej odporny na problemy z odbiorem sygnału i zakłócenia, a tym samym skuteczniej sprosta potrzebom użytkowników. 

Będzie to możliwe dzięki większej liczbie satelitów niż te, które są obecnie dostępne, oraz sygnałom nawigacyjnym nowej generacji.  Galileo będzie kompatybilny zarówno z amerykańskim, jak i rosyjskim systemem nawigacji satelitarnej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli czerpać korzyści z połączonych systemów. 

„Galileo ma strategiczne znaczenie dla niezależności Unii Europejskiej w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Pomoże on europejskim przedsiębiorcom w opracowaniu nowych produktów i usług. Przyczyni się do ożywienia gospodarczego w Europie i pomoże sprostać głównym wyzwaniom, takim jak transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju, inteligentne rolnictwo czy pomoc dla osób starszych”.

Większa dokładność systemu będzie bez wątpienia przydatna w sektorze transportu, ale także w innych sektorach. Galileo będzie cennym narzędziem, które ułatwi operacje ratowania ludności przeprowadzane w trudnych warunkach. Dzięki indywidualnemu podejściu i efektywnemu zarządzaniu rolnicy będą mogli lepiej monitorować dystrybucję i stężenie substancji chemicznych.  

Przy wydobywaniu surowców energetycznych będzie można korzystać z bardziej dokładnych danych. Dzięki doskonałej synchronizacji w czasie bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne będą mogły działać efektywniej. Natomiast możliwość potwierdzania czasowego transakcji finansowych będzie miała duże znaczenie dla sektora finansowego. 

Na wprowadzeniu systemu Galileo zyska cała gospodarka. Szacuje się, że w ciągu kolejnych 20 lat korzyści mogą wynieść ok. 90 mld euro. Przewiduje się, że wartość samego rynku systemów nawigacji satelitarnej ma się podwoić do 2020 r. i wynieść 244 mld euro. 

Wartość rynku aplikacji i usług wykorzystujących dane satelitarne szacowana jest w ciągu następnych 20 lat na około 14 mld euro. Efekty pośrednie będą znaczne i odczuwalne w wielu innych dziedzinach, takich jak ochrona zdrowia, transport i informatyka, ponieważ nowe technologie opracowane z myślą o projektach kosmicznych są często wykorzystywane do zastosowań naziemnych.

Dziś do 7 proc. unijnego PKB wytwarzane jest przez produkty i usługi wykorzystujące sygnały satelitarne dostarczane przez amerykański globalny system pozycjonowania GPS. W przyszłości Galileo stopniowo będzie opierać się na usługach GPS dostępnych w UE, co będzie korzystne dla gospodarki europejskiej, badań naukowych i bezpieczeństwa. Jednak usługi w ramach Galileo, w tym również usługi w zakresie bezpieczeństwa, będą w UE podlegać ścisłej kontroli cywilnej.

Więcej informacji

Ostatnia aktualizacja: 18/07/2014 |  Początek strony