Sivusto on arkistoitu (18/07/2014)
18/07/2014

Navigointipolku

Teollisuus ja yritystoiminta

Satelliittinavigointi

Galileo

Mitä teet, kun juutut liikenneruuhkaan ja sinulla on kiire tärkeään tapaamiseen? Juuri tällaisessa tilanteessa auton satelliittinavigointijärjestelmästä voisi olla suurta apua, mutta käytössä oleva teknologia ei välttämättä riitä sen hyödyntämiseen. Korkeiden kaupunkirakennusten keskellä interferenssi ja signaalien heikkous usein estävät järjestelmän toiminnan. Galileo-järjestelmässä tätä ongelmaa ei ole. 

Eurooppalainen satelliittinavigointijärjestelmä Galileo on suurin Euroopassa suunniteltu avaruuden infrastruktuuri, ja siinä ovat mukana kaikki EU-maat. Galileo-järjestelmää rakennetaan parhaillaan, ja sen on määrä olla täysin toiminnallinen ennen vuotta 2020.  Galileo tarjoaa maailmanlaajuisia navigointipalveluja, jotka ovat nykyistä tarkempia ja kestävät paremmin interferenssejä ja heijastuksia. 

Järjestelmällä on käytössä enemmän satelliitteja kuin aiemmin ja sen siirrettävät navigointisignaalit edustavat uutta sukupolvea.  Galileo on myös yhteensopiva Yhdysvaltojen ja Venäjän satelliittinavigointijärjestelmien kanssa, joten järjestelmien yhteistoiminnasta saadaan lisäetua. 

"Galileo on strategisesti tärkeä EU:n riippumattomuudelle satelliittinavigoinnin alalla, ja se auttaa eurooppalaisia yrityksiä kehittämään uusia tuotteita ja palveluja. Se edistää EU:n talouden elpymistä merkittävästi ja auttaa vastaamaan suuriin haasteisiin, kun kehitetään esimerkiksi kestäviä liikenneratkaisuja, älykästä maatalouden toimintaympäristöä sekä apuvälineitä vanhuksille."

Galileo-järjestelmän suuremmasta tarkkuudesta hyötyvät liikenne- ja kuljetusalan lisäksi myös monet muut alat. Esimerkiksi vaikeissa oloissa suoritettavissa pelastuspalveluoperaatioissa Galileo on arvokas apuväline. Maatalouden harjoittajat hyötyvät siitä, että kemikaalien levitystä ja liukenemista voidaan räätälöityjen ja tehokkaiden hallintapalvelujen avulla seurata entistä tarkemmin. 

Energialähteiden etsinnässä voidaan hyödyntää entistä tarkempia satelliittitietoja. Langattomat tietoliikenneverkot toimivat tehokkaammin Galileon erinomaisen aikasynkronoinnin ansiosta. Jopa rahoitussektori hyötyy, kun se voi käyttää Galileon äärimmäisen tarkkaa kelloa rahoitustoimien varmennuksissa ja aikaleimoissa. 

Galileon edut ulottuvat laajalle talouselämään. On arvioitu, että sen taloudellisten vaikutusten arvo on kaiken kaikkiaan noin 90 miljardia euroa seuraavien 20 vuoden aikana. Jo pelkästään satelliittinavigointijärjestelmämarkkinoiden arvioidaan kaksinkertaistuvan 244 miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. 

Satelliittinavigointitiedoista riippuvien sovellusten ja palveluiden markkinoiden arvon arvioidaan olevan noin 14 miljardia euroa seuraavien 20 vuoden aikana. Seurannaisvaikutukset ovat merkittäviä monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, liikenteessä ja tietotekniikassa, koska avaruushankkeissa kehitettyjä uusia tekniikoita käytetään usein myös maanpäällisissä sovelluksissa.

Nykyisin jopa 7 prosenttia Euroopan BKT:stä perustuu Yhdysvaltojen GPS-järjestelmän navigointisignaaleita hyödyntäviin tuotteisiin ja palveluihin. Tulevaisuudessa Galileo rakentuu vähitellen EU:ssa saatavilla oleviin GPS-palveluihin ja tuottaa selvää lisäarvoa EU:n taloudelle, tieteelle ja turvallisuudelle. Galileo ja sen turvallisuuspalvelut ovat tiukasti EU:n siviilihallinnon valvonnassa.

Lisätietoa

Viimeisin päivitys: 18/07/2014 |  Sivun alkuun