Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Tööstus ja ettevõtlus

Satelliitnavigatsioon

Galileo

Liiklusummik linnas ja kohtumine, mida ei saa ära jätta. Tüüpiline olukord, mille puhul auto satelliitnavigatsiooni süsteeme on kõige rohkem vaja ning mil hindame kõige enam olemasoleva tehnoloogia arengut. Signaalide häired ja nende piiratud kättesaadavus kõrghoonetega linnades ei võimalda sageli olulist teavet õigeaegselt kätte saada. Galileo abil see probleem laheneb. 

Galileo, Euroopa globaalne satelliitnavigatsiooni süsteem, on suurim Euroopas välja töötatud kosmose infrastruktuur ning kõigi Euroopa riikide ühiste püüdluste tulemus. Praegu veel arendamisjärgus süsteem saab täielikult toimivaks enne 2020. aastat.  Galileo pakub kogu maailma hõlmavaid navigatsiooniteenuseid, on täpsem kui olemasolevad süsteemid, vastupidavam häiretele ja peegeldustele ning vastab paremini paremini Euroopa vajadustele. 

See saab võimalikuks nii senisest suurema arvu satelliitide kasutuselevõtu kui ka uue põlvkonna navigatsioonisignaalide edastamise abil.  Galileo ühildub samuti Ameerika Ühendriikide ja Venemaa satelliitnavigatsioonisüsteemidega, võimaldades seega klientidel kasutada kombineeritud süsteemide kasutamisest tulenevaid eeliseid. 

„Galileo on Euroopa Liidu satelliitnavigatsiooni sõltumatuse seisukohast strateegilise tähtsusega ning aitab Euroopa ettevõtjatel töötada välja uusi tooteid ja teenuseid. See aitab märkimisväärselt kaasa Euroopa majanduse taastamisele ja olulisemate väljakutsete (nt säästev transport, arukas põllumajandustegevus ning eakatele antav abi) lahendamisele .”

Transport on ilmselgelt sektor (kuid mitte ainus), mis saab kasu Galileo pakutavast suuremast täpsusest. Kodanikukaitse operatsioonide karmis keskkonnas on Galileo hindamatu vara. Põllumajandussektor saab kasu kemikaalide levitamise ja lahjendamise täiustatud seirest tänu kohandatud töömeetoditele ja tõhusamale varahooldusele. 

Energiauuringud saavad toetuda täpsematele andmetele. Traadita telekommunikatsioonivõrgud saavad tõhusamalt toimida tänu Galileo suurepärasele aja sünkroniseerimisele. Isegi finantssektor saab sellest kasu: kasutades Galileo ülitäpset kella finantstehingute autentimiseks ja ajatemplite täitmiseks. 

Galileo eeliseid on tunda ka majanduses laiemalt. Hinnanguliselt on järgmise kahekümne aasta jooksul selle üldise majandusliku mõju väärtuseks umbes 90 miljardit eurot. Prognooside kohaselt kahekordistub ainuüksi satelliitnavigatsiooni süsteemide turg 2020. aastaks, saavutades 244 miljardi euro taseme. 

Satelliitnavigatsiooni andmetel põhinevate rakenduste ja teenuste turuväärtus saab järgmise kahekümne aasta jooksul hinnanguliselt olema umbes 14 miljardit eurot. Galileo teenuste kasutamise järelmõju on väga suur ning see kajastub eri valdkondades, sealhulgas tervishoius, transpordis ja informaatikas, kuna kosmoseprojektideks välja töötatud tehnoloogiat kasutatakse sageli ka maapealsetes rakendustes.

Praegu põhineb kuni 7% Euroopa SKPst toodetel ja teenustel, mille puhul kasutatakse Ameerika Ühendriikides välja töötatud globaalse positsioneerimissüsteemi (GPS) satelliitnavigatsiooni signaale. Tulevikus hakkab Galileo suuresti põhinema ELis kättesaadavatel GPS-teenustel, mis annab ilmse lisandväärtuse Euroopa majandusele, teadusuuringutele ja julgeolekule. Siiski jäävad Galileo teenused, sealhulgas julgeolekuga seotud teenused, ELi range tsiviilkontrolli alla.

Lisateave

Viimati muudetud: 18/07/2014 |  Üles