Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 18/07/2014
18/07/2014

Διαδρομή πλοήγησης

Βιομηχανία και επιχειρηματικότητα

Δορυφορική πλοήγηση

Galileo

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη και ένα ραντεβού που δεν πρέπει να χάσετε; Μια συνήθης κατάσταση όπου τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης είναι απολύτως αναγκαία, αλλά και μια στιγμή κατά την οποία είναι εμφανή τα όρια της υπάρχουσας τεχνολογίας. Οι παρεμβολές και η περιορισμένη διαθεσιμότητα σημάτων σε ταχέως αναπτυσσόμενες πόλεις παρεμποδίζουν συχνά την έγκαιρη λήψη βασικών πληροφοριών. Χάρη στο Galileo, το πρόβλημα αυτό θα αποτελεί σύντομα παρελθόν.

Το ευρωπαϊκό παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo αποτελεί τη σημαντικότερη διαστημική υποδομή στην Ευρώπη και προϊόν κοινών προσπαθειών όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Το σύστημα, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό κατασκευή, θα είναι πλήρως λειτουργικό πριν από το 2020. Το Galileo θα προσφέρει παγκόσμιες υπηρεσίες πλοήγησης, θα είναι ακριβέστερο σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα, πιο ανθεκτικό σε παρεμβολές και ανακλάσεις, και θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της Ευρώπης.

Αυτό θα καταστεί δυνατό χάρη στην εγκατάσταση ενός μεγαλύτερου αριθμού δορυφόρων από αυτούς που είναι σήμερα διαθέσιμοι και στη μετάδοση σημάτων πλοήγησης νέας γενιάς. Το Galileo θα είναι επίσης συμβατό με τα αμερικανικά και ρωσικά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους πελάτες του τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα των συνδυασμένων συστημάτων.

«Το Galileo έχει στρατηγική σημασία για την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δορυφορικής πλοήγησης και θα βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Θα συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και θα δώσει λύσεις σε σημαντικές προκλήσεις, όπως οι βιώσιμες μεταφορές, η ευφυής γεωργία και η βοήθεια προς τους ηλικιωμένους.»

Είναι προφανές ότι οι μεταφορές είναι ένας από τους τομείς που επωφελούνται από τη μεγαλύτερη ακρίβεια που προσφέρει το σύστημα Galileo, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Το Galileo είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας σε δύσκολες συνθήκες. Η γεωργική κοινότητα θα ωφεληθεί από τη βελτιωμένη παρακολούθηση της κατανομής και αραίωσης χημικών ουσιών, χάρη στην κατάλληλη κατεργασία και την αποτελεσματικότερη διαχείριση ιδιοκτησιών.

Οι έρευνες για ενεργειακούς πόρους θα μπορούν να βασίζονται σε ακριβέστερα δεδομένα. Χάρη στον εξαιρετικό συγχρονισμό του Galileo τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα θα λειτουργούν αποτελεσματικότερα. Επίσης θα ευνοηθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας, ο οποίος θα χρησιμοποιεί το εξαιρετικά ακριβές «ρολόι» του Galileo για την επαλήθευση της γνησιότητας και τη «χρονοσφράγιση» των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Τα πλεονεκτήματα του Galileo θα γίνουν αισθητά στην ευρύτερη οικονομία. Εκτιμάται ότι ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπός του για τις επόμενες δύο δεκαετίες θα ανέλθει περίπου σε 90 δισ. ευρώ. Έως το 2020 αναμένεται να διπλασιαστεί το μέγεθος της αγοράς του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης και να φθάσει τα 244 δισ. ευρώ.

Η αξία της αγοράς εφαρμογών και υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα δορυφορικής πλοήγησης εκτιμάται σε περίπου 14 δισ.ευρώ για τα επόμενα 20 χρόνια. Καθώς οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τα διαστημικά σχέδια χρησιμοποιούνται συχνά σε επίγειες εφαρμογές, τα δευτερογενή αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά και θα γίνουν αισθητά σε διάφορους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και η πληροφορική.

Σήμερα, έως και το 7% του ΑΕΠ της Ευρώπης βασίζεται σε προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν σήματα δορυφορικής πλοήγησης, τα οποία προέρχονται από το αμερικανικό Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (GPS). Στο μέλλον, το Galileo θα αναπτυχθεί σταδιακά με βάση υπηρεσίες GPS που είναι διαθέσιμες στην ΕΕ, παρέχοντας εμφανή προστιθέμενη αξία στην οικονομία, την έρευνα και την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του Galileo, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ασφάλειας, θα υπόκεινται σταθερά στον μη στρατιωτικό έλεγχο της ΕΕ.

Περισσότερα

Τελευταία ενημέρωση: 18/07/2014 |  Αρχή σελίδας