Dette websted blev arkiveret den 18/07/2014
18/07/2014

Sti

Erhvervsliv og iværksætteri

Satellitnavigation

Galileo

En trafikprop i byen og en aftale, som du bare ikke må komme for sent til. En typisk situation, hvor bilens satellitnavigation er rigtigt vigtig, men også et tidspunkt, hvor den eksisterende teknologis begrænsninger bliver afsløret. Interferens og dårlige signaler blandt byens højhuse forhindrer ofte modtagelse af vigtige oplysninger her og nu. Med Galileo bliver det et problem, der hører fortiden til. 

Galileo, det europæiske globale satellitnavigationssystem, er den største ruminfrastruktur, der er udviklet i Europa efter en fælles indsats fra alle de europæiske lande. Systemet er stadig under udvikling, men vil være fuldt funktionsdygtigt inden 2020.  Galileo vil tilbyde verdensomspændende navigationstjenester. Det bliver mere præcist end de eksisterende systemer og mere modstandsdygtigt over for interferens og refleksion, og det vil imødekomme behovene i Europa bedre. 

Det bliver muligt takket være både et større antal satellitter end dem, der findes nu, og transmission af en ny generation af navigationssignaler.  Galileo vil også være kompatibelt med de amerikanske og russiske satellitnavigationssystemer, så kunderne kan udnytte fordelene ved de kombinerede systemer. 

"Galileo er af strategisk betydning for EU's uafhængighed inden for satellitnavigation og vil hjælpe de europæiske virksomheder med at udvikle nye produkter og tjenester. Det vil bidrage væsentligt til Europas økonomiske genopretning, og tackle store udfordringer som bæredygtig transport, intelligent landbrug og hjælp til ældre."

Transport er en oplagt sektor til at udnytte den større nøjagtighed, Galileo tilbyder, men det er ikke den eneste. Ved civilbeskyttelse i barske miljøer vil Galileo blive et uvurderligt gode. Landbruget vil nyde godt af forbedret overvågning af fordeling og fortynding af kemikalier, takket være skræddersyede systemer, og desuden få en mere effektiv bygningsforvaltning. 

Energiudvinding kan regne med mere nøjagtige data. Trådløse telekommunikationsnet vil fungere mere effektivt takket være Galileos fremragende tidssynkronisering. Også finanssektoren vil få fordele ved at bruge Galileos ekstremt nøjagtige ur til at attestere og "tidsstemple" finansielle transaktioner. 

Galileos fordele vil kunne mærkes i hele økonomien. Det anslås, at den vil give økonomiske gevinster på i alt op mod 90 mia. euro over de næste to årtier. Alene markedet for satellitnavigation anslås at vokse sig dobbelt så stort inden 2020 og komme op på 244 mia. euro. 

Værdien af applikationer og tjenester, som er afhængige af satellitbaseret navigation, anslås til noget nær 14 mia. euro i løbet af de næste 20 år. De afsmittende effekter er meget store og vil brede sig til forskellige sektorer, herunder sundhedspleje, transport og datalogi, eftersom nye teknologier, der er udviklet til rumprojekter, ofte anvendes på landjorden.

I dag er op mod 7 % af EU's BNP afhængigt af produkter og tjenester, der bruger satellitnavigationssignaler fra USA's GPS-system. I fremtiden vil Galileo gradvis bygge videre på GPS-tjenester, der er tilgængelige i EU, og skabe en klar merværdi for Europas økonomi, forskning og sikkerhed. Men Galileos tjenester, herunder sikkerhedstjenesterne, vil være helt under EU's egen civile kontrol.

Læs mere

Seneste opdatering: 18/07/2014 |  Til toppen