Tato stránka byla uložena do archívu dne 18/07/2014
18/07/2014

Cesta

průmysl a podnikání

Družicová navigace

Galileo

Potřebujete se dostat na velmi důležitou schůzku a nechcete uvíznout v dopravní zácpě. To je typická situace, ve které oceníte výhody družicové navigace do auta, ale zároveň můžete i narazit na nedokonalosti současné technologie. Rušení signálu a jeho omezená dostupnost ve městech s výškovými budovami vám často znemožní získat zásadní informace včas. Tyto problémy v budoucnu definitivně odstraní Galileo. 

Galileo, evropský globální družicový navigační systém, je největší vesmírnou infrastrukturou v Evropě, na jejímž vývoji se podílely všechny evropské země. Systém je prozatím ve výstavbě a plně funkční bude do roku 2020.  Galileo nabídne celosvětové navigační služby, bude přesnější než stávající systémy, odolnější vůči rušení a odrazu signálu a bude lépe odpovídat evropským potřebám. 

Toho se dosáhne jednak nasazením vyššího počtu družic než v současné době, jednak přenosem navigačního signálu nové generace.  Systém Galileo bude rovněž slučitelný s americkými a ruskými družicovými navigačními systémy, takže zákazníci budou moci využívat výhod kombinace těchto systémů. 

„Systém Galileo je pro Unii strategický z hlediska její nezávislosti v oblasti družicové navigace. Evropským podnikům pak umožní rozvíjet nové produkty a služby. Významně se bude podílet na hospodářském oživení v Evropě a pomůže řešit důležité úkoly, jako je udržitelná doprava, inteligentní zemědělství a asistenční služby starším občanům.“

Odvětvím, které bude bezpochyby z větší přesnosti systému Galileo těžit nejvíce, bude doprava. Avšak Galileo bude mít pozitivní přínos i pro další oblasti. Neocenitelným pomocníkem bude při provádění operací civilní ochrany v krizových podmínkách. V zemědělství se díky individuálnímu přístupu a efektivnějšímu hospodaření bude moci účinněji sledovat používání hnojiv a pesticidů. 

Přesnější údaje usnadní průzkum nových zdrojů energie. Díky vynikající časové synchronizaci Galilea budou účinněji fungovat bezdrátové telekomunikační sítě. Velice přesné hodiny systému Galileo umožní finančnímu sektoru ověřovat pravost finančních transakcí a opatřovat je tzv. časovým razítkem. 

Výhody Galilea se promítnou do celé ekonomiky. Odhaduje se, že celkový hospodářský přínos bude v příštích dvou desetiletích přibližně 90 miliard eur. Samotný trh s družicovými navigačními systémy se má do roku 2020 zdvojnásobit až na 244 miliard eur. 

Hodnota trhu s aplikacemi a službami pracujícími s daty družicové navigace by se podle odhadu měla v příštích dvaceti letech zvýšit na 14 miliard eur. Důležité jsou i vedlejší účinky, které se budou šířit do dalších odvětví, například zdravotnictví a informatiky, protože nové technologie vyvinuté pro vesmírné projekty se často používají i v pozemních aplikacích.

V současnosti závisí až 7 % HDP Unie na výrobcích a službách používajících družicové navigační signály, které vysílá americký globální polohovací systém (GPS). V budoucnosti bude Galileo postupně navazovat na GPS služby dostupné v EU a poskytovat jednoznačnou přidanou hodnotu pro evropskou ekonomiku, výzkum a bezpečnost. Služby programu Galileo, včetně bezpečnostních služeb, však budou podléhat výhradně civilní kontrole EU.

Další informace

Poslední aktualizace: 18/07/2014 |  Začátek stránky