Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Produktų kilmės ženklinimas

„Pagaminta ES“

Pasitikėjimas yra ekonomikos ramstis. Jeigu vartotojai nepasitiki produktu, jie jo neperka. 500 mln. vartotojų rinkoje asmeninės žinios apie pardavėją arba gamintoją gali padėti vartotojams pasirinkti tik ribotą prekių skaičių. Visoms kitoms prekėms mums reikia rodiklių, kurie padėtų lengviau atsekti jų kilmę ir taip padidintų pasitikėjimą jomis.

Jeigu pirkėjai gali lengvai sužinoti produkto kilmę, jie jaučiasi saugiau ir turi papildomą paskatą pirkti. Reaguodama į tokį rinkos pageidavimą Europos Komisija neseniai žengė svarbų žingsnį ir pasiūlė visus ES parduodamus produktus privaloma tvarka ženklinti etikete „Made in“ („Pagaminta ...“).

Šiuo metu atitinkamų taisyklių beveik nėra ir gamintojai neprivalo etiketėse nurodyti tikslios savo produktų kilmės. Tai paranku nesąžiningoms įmonėms, kurios naudoja suklastotas etiketes arba nenaudoja visai jokių etikečių.

Tai kelia pavojų vartotojams, nes pavojingoms prekėms yra mažiau kliūčių laisvai judėti ES rinkoje. Nacionalinės institucijos vis dar negali nustatyti dešimtadalio visų pavojingų produktų, konfiskuojamų Europos Sąjungoje, kilmės vietos.

Siekdamos padaryti galą tokiam chaosui daugelis ES šalių bandė diegti nacionalines kilmės ženklinimo taisykles, tačiau jeigu tokiu būdu būtų priimti galiojantys įstatymai, dėl galimų nacionalinių taisyklių skirtumų įvairiose šalyse kiltų tolesnės sumaišties ir žalos teisėtam verslui pavojus.

„Gavusi kelis Europos Parlamento prašymus ir reaguodama į įvairių ES šalių pastangas, Europos Komisija nusprendė pasiūlyti naują reglamentą, kuriuo reikalaujama, kad vartojimo prekės būtų ženklinamos kilmės šalies nuoroda. Įvedus privalomas maisto produktų kilmės nuorodos etiketes, akivaizdžiai padidėjo vartotojų pasitikėjimais jais, nes tapo lengviau nustatyti šių produktų gamintojus. Įdiegus visų vartojimo prekių ženklinimą kilmės nuorodos etiketėmis, ES vidaus rinkai būtų suteiktas dar vienas teigiamas postūmis.“

Europos Komisijos pasiūlymu siekiama tam užkirsti kelią. Vartotojai bus geriau apsaugoti visoje ES, o dėl bendrų taisyklių bus išvengta naujų nacionalinių kliūčių dėl valstybių narių kilmės ženklinimo įstatymų skirtumų.

Informacija apie gaminių kilmę yra būtina, kad būtų galima imtis konkrečių veiksmų prieš pažeidėjus, todėl ji kartu yra stipri atgrasomoji priemonė, mažinanti prekybą nesaugiais produktais.

Sąžiningi gamintojai turėtų pritarti šiam pasiūlymui, nes dėl jo padidės vartotojų pasitikėjimas ir jie turės daugiau paskatų pirkti. Gamintojams vertėtų žinoti, kad dėl etiketės „Pagaminta ...“ naudojimo neatsiras jokių papildomų biurokratinių kliūčių ar išlaidų.

Ši etiketė užtikrins didelį lankstumą. Visas prekes, kurias gaminant paskutinis esminis jų pakeitimas atliktas ES šalyje, bus galima ženklinti bendra etikete „Pagaminta ES“. Tačiau Europos gamintojai galės laisvai pasirinkti atitinkamą nacionalinę etiketę, pavyzdžiui, „Pagaminta Vokietijoje“ arba „Pagaminta Jungtinėje Karalystėje“, jeigu to norės.

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią