Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Verslumas

Panaudoti Europos verslumo pajėgumus, kad ekonomika vėl augtų

Kad įveiktų ES nedarbo krizę, Europa turi ne tik kurti daugiau darbo vietų, bet ir išugdyti daugiau verslininkų. Nors plačiai paplitusi nuomonė, kad dirbti turėtų kiekvienas, daug rečiau susimąstoma, kad darbo ieškantys asmenys galėtų susikurti savo darbo vietas, o ne būti įdarbinti kieno nors kito.

Europai reikia kultūrinės revoliucijos, kad pasikeistų bendras požiūris į verslininkus. Turėtų įsivyrauti nuomonė, kad kiekvienas yra pajėgus įsteigti įmonę ir jai vadovauti.

Iš tikrųjų taip ir yra, bet tik nedaugelis tai suvokia. Tik 37 % apklaustų europiečių teigia, kad labiau norėtų būti savarankiškai dirbantys asmenys, o ne samdomi darbuotojai. Jungtinėse Amerikos Valstijose ši dalis yra 51 %, o Kinijoje – 56 %. Tačiau Europoje ji mažėja.

„Daugiau verslininkų – tai daugiau darbo vietų, daugiau inovacijų ir didesnis konkurencingumas. Norint tapti verslininku ir įgyvendinti savo svajones reikia rizikuoti ir įdėti daug pastangų. Verslininkai yra mūsų laikų herojai. Per visą ekonomikos istoriją verslumas buvo ir yra didžiausia ekonomikos augimo varomoji jėga. Jeigu mums pavyktų panaudoti Europos verslumo pajėgumus, mūsų ekonomika vėl imtų augti.“

Kad pakeistų šią nerimą keliančią tendenciją, Komisija ragina ES šalis įtraukti praktinį verslumo kursą į privalomojo mokslo programas. Pakeisti europiečių mąstyseną ir padidinti jų norą imtis verslo yra pirmasis žingsnis, tačiau tai bus beprasmiška, jeigu verslo sąlygos išliks pernelyg griežtos, kaip neretai yra šiuo metu. Komisijos prioritetas yra supaprastinti biurokratinius reikalavimus, visų pirma keliamus mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Tačiau to nepakanka. Turėtume ne tik panaikinti esamas kliūtis, bet ir suteikti paramą tiems, kam jos labiausiai reikia.

Dėl šios priežasties mes aktyviai padedame įsteigtoms naujoms bendrovėms, nes apskaičiuota, kad pusė visų naujų įmonių bankrutuoja per pirmuosius penkerius metus. ES šalys raginamos skirti daugiau išteklių, kad padėtų naujoms įmonėms išsilaikyti tuo kritišku laikotarpiu, pvz., rengtų vadovavimo, tyrimų ir plėtros mokymus, padėtų užmegzti ryšius su kitais verslininkais, potencialiais tiekėjais ir klientais.

Visais įmonės veiklos etapais nepaprastai svarbu turėti pakankamai galimybių gauti finansavimą. Šiuo metu vykdomos tam tikros iniciatyvos siekiant pašalinti dėl finansų krizės susidarius sunkumus.

Europos Komisija taip pat įsitikinusi, kad svarbu bankrotą patyrusiems sąžiningiems verslininkams suteikti dar vieną galimybę pradėti iš pradžių, nes įrodyta, jog 96 % bankrotų įvyksta dėl vėlavusių atsiskaitymų ar kitų praktinių problemų. Bus supaprastintos ir įmonių nuosavybės perdavimo taisyklės.

Imtasi iniciatyvų padėti įmonėms įgyti naudojimosi elektronine terpe įgūdžių, nes apskaičiuota, kad MVĮ auga du tris kartus greičiau, jeigu naudojasi informacinėmis technologijomis. Visiems būtų naudinga, kad kuo daugiau žmonių įgytų informacinių ir ryšių technologijų įgūdžių, nes iki 2015 m. 90 % darbo vietų reikės skaitmeninių gebėjimų.

Daugiau informacijos Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią