Veebisait on arhiveeritud (18/07/2014)
18/07/2014

Navigatsioonitee

Tööstus ja ettevõtlus

Ettevõtlus

Euroopa ettevõtluspotentsiaali kasutamine majanduskasvu taastamiseks

ELi tööhõivekriisi ületamiseks tuleb Euroopas luua rohkem töökohti, kuid vaja on ka rohkem ettevõtjaid. Kui arvamus, et kõigi jaoks peaks olema töökoht, on üldlevinud, siis märksa vähem tunnustust leiab idee, et tööotsijad võivad luua ise omale töökohad selle asemel, et minna tööle kellegi teise heaks.

Euroopas on vaja suunamuutust, et muuta üldist arvamust ettevõtjatest. Ettevõtte loomist ja juhtimist tuleks näha kõigile kättesaadava võimalusena.

Tegelikkuses see nii ka on, kuid üksnes vähesed kasutavad seda võimalust. Vaid 37% küsitletud eurooplastest ütleb, et nad eelistaksid olla töövõtjate asemel füüsilisest isikust ettevõtjad. Ameerika Ühendriikides on see näitaja 51% ja Hiinas 55%. Euroopas nende inimeste osakaal väheneb.

„Rohkem ettevõtjaid tähendab rohkem töökohti, rohkem innovatsiooni ja suuremat konkurentsi. Ettevõtjaks saamine ja oma unistuse teostamine nõuab isiklike riskide võtmist ja pingutusi. Ettevõtjad on meie aja kangelased. Ettevõtlus on olnud ka majanduskasvu suurimaks stiimuliks majandusajaloo vältel. Kui me suudame vabastada Euroopa ettevõtluspotentsiaali, suudame taastada Euroopa majanduskasvu.”

Sellise murettekitava tendentsi muutmiseks soovitab komisjon tungivalt, et ELi liikmesriigid võtaksid ettevõtluskogemuse oma koolide kohustuslikku õppekavasse. Eurooplaste mentaliteedi muutmine ning nende ettevõtlussoovi suurendamine on esimene samm, kuid sellel ei ole mõtet, kui ettevõtluskeskkond jääb liiga karmiks, nagu see praegu sageli on. Bürokraatia vähendamine, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate jaoks on komisjoni prioriteet. Kuid sellest ei piisa. Lisaks takistuste kõrvaldamisele peaksime ka toetama neid, kes seda kõige enam vajavad.

Seepärast aitame aktiivselt uusi alles loodud ettevõtteid, kuna hinnangute kohaselt ootab pooli uutest ettevõtetest esimese viie aasta jooksul ees ebaõnnestumine. ELi liikmesriike kutsutakse üles eraldama enam vahendeid uute ettevõtjate abistamiseks sel kriitilisel perioodil, näiteks pakkuma juhtimiskoolitust, teadus- ja arendustegevusalast koolitust ning võrkude loomist kaasettevõtjate, potentsiaalsete varustajate ja klientide vahel.

Piisav juurdepääs rahastamisvahenditele on ülioluline kogu ettevõtte eluaja vältel. Tulemas on mitu algatust finantskriisi ajal tekitatud kitsaskohtade kõrvaldamiseks.

Samuti on Euroopa Komisjon veendunud vajaduses anda pankrotistunud, kuid ausatele ettevõtjatele teine võimalus, kuna on leidnud tõestust, et 96% ebaõnnestumistest on tingitud kuhjuvatest hilinenud maksetest või muudest praktilistest probleemidest. Kavas on ka lihtsustada ettevõtete omanikuvahetust käsitlevaid eeskirju.

Kasutusel on mitmed meetmed, mille eesmärk on aidata ettevõtjatel omandada digitaaloskused, kuna hinnangute kohaselt kasvavad VKEd kaks kuni kolm korda kiiremini, kui nad kasutavad infotehnoloogia võimalusi. Laialdasemad IKT-oskused on kõigi huvides – aastaks 2015 on 90% töökohtade puhul vajalik arvutioskus.

Täiendav teave Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Viimati muudetud: 18/07/2014 |  Üles