Deze website is gearchiveerd sinds 18/07/2014
18/07/2014

Kruimelpad

Industrie en ondernemerschap

Aardobservatie

Copernicus

Bent u als fietser in de stad bezorgd over luchtverontreiniging? Hiervoor is niet onmiddellijk een definitieve oplossing voorhanden, maar een nieuwe EU-applicatie kan u vertellen op welke dagen u beter niet de fiets neemt vanwege de slechte luchtkwaliteit. Dit is mogelijk dankzij het Europees programma voor aardobservatie Copernicus, dat realtime toegang geeft tot gegevens over luchtverontreiniging.

ObsAIRve is slechts een van de applicaties die gebruik maakt van de gegevensstroom van de Copernicus-satellieten en de onmisbare infrastructuur op aarde.

Met geavanceerde aardobservatie kunnen gevaarlijke milieuveranderingen in de gaten worden gehouden en worden voorkomen . Denk hierbij aan de verspreiding van broeikasgassen, het dunner worden van de ozonlaag of te hoge niveaus van ultraviolette straling van de zon op het aardoppervlak. Meer inzicht in deze verschijnselen is nodig om ze op effectieve manier het hoofd te kunnen bieden.

"Het Copernicusprogramma heeft nu het stadium van volwassenheid bereikt en binnenkort worden al zijn diensten operationeel. Omdat er meer gegevens beschikbaar zijn, zal het aantal gebruikers toenemen, wat bijdraagt aan de economische groei die we op dit moment zo hard nodig hebben."

Copernicus zal ook zijn waarde bewijzen als het gaat om de veiligheid van onze planeet en haar bewoners. Doordat we beter en sneller op noodsituaties kunnen inspelen, helpt het systeem bij de strijd tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte catastrofes.

Bovendien zal het vitale infrastructuur beschermen tegen terroristische aanslagen en de kustwacht voorzien van essentiële en actuele informatie bij patrouilles op zee, die steeds veeleisender worden.

Ook de burger zal van de commerciële mogelijkheden van Copernicus kunnen profiteren. Tussen 2015 en 2030 levert dit programma naar verwachting ongeveer 38 000 nieuwe banen op, in geld uitgedrukt een winst van circa 30 miljard euro.

Waarschijnlik zullen vooral de ruimtevaartindustrie, databedrijven en informatiediensten baat hebben bij Copernicus. Andere sectoren profiteren indirect van het gebruik van nauwkeurige aardobservatiegegevens, zoals de water- en de elektriciteitsdistributie, de olie- en gasindustrie, het transport, de schadeverzekeringsbranche en de landbouw.

De Europese Commissie werkt al aan dit project sind het einde van de jaren negentig, toen zij samen met het Europees Ruimteagentschap een begin heeft gemaakt met GMES, het systeem voor wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid.

Copernicus is de nieuwe naam van GMES. Maar het is niet alleen maar een naamswijziging, er is ook een nieuwe impuls aan het project gegeven. Als wetenschapper vervulde Nicolaus Copernicus in de 16e eeuw een voortrekkersrol om onze wereld begrijpelijker te maken. Het naar hem vernoemde programma geeft ons een grondig inzicht in onze veranderende planeet en stelt ons in staat actie te ondernemen om de levenskwaliteit van de burger te verbeteren.

Meer informatie English (en)

Laatste bijwerking: 18/07/2014 |  Naar boven