Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Statyba

Išnaudoti mažai energijos naudojančių pastatų potencialą ekonomikos augimui atkurti

Europos ekologinė revoliucija turėtų prasidėti nuo plytų ir skiedinio. Atrodo paradoksalu, tačiau rimtai nesistengiant renovuoti esamų pastatų ir sudaryti galimybių naujų efektyviau energiją vartojančių pastatų statybai, Europos pastangos kovoti su klimato kaita gali būti nesėkmingos.

Komerciniai, viešieji ir gyvenamieji pastatai sunaudoja apie 40 % ES suvartojamos energijos. Apskaičiuota, jog pasiekus, kad pastatai energiją naudotų efektyviau, iki 2020 m. būtų galima sutaupyti iki 12 %, o ilgainiui – daug daugiau lėšų.

Statybos sektoriaus vaidmuo taip pat labai svarbus renovuojant Europos miestus ir juos pertvarkant, kad jie taptų pažangiais miestais. Deja, nepaisant naudos ekonomikai ir aplinkai, mažai energijos naudojantys pastatai, dėl kurių gali gerokai sumažėti išmetamo CO2 kiekis ir išlaidos energijai, rinkoje vis dar nėra labai paplitę.

„Statybos sektoriaus rezultatai svarbūs visos ekonomikos raidai. Todėl ir statybos bendrovių konkurencingumas reikšmingas ne tik ekonomikos augimui ir užimtumui apskritai, bet ir siekiant užtikrinti sektoriaus tvarumą.“

Europos Komisija aktyviai remia statybos sektorių, kad būtų pasiekti plačių užmojų energijos vartojimo efektyvumo tikslai. Šiuo metu rengiamas išsamus Komisijos veiksmų planas, galiosiantis iki 2020 m.

Statybos sektoriaus atgaivinimas turės aiškių privalumų aplinkai ir Europos ekonomikai. Statybos įmonėse, daugiausia labai mažose ir mažosiose įmonėse, sukuriama beveik 10 % ES BVP ir dirba 20 mln. darbuotojų.

Tačiau šis sektorius buvo tarp labiausiai nukentėjusių per finansų ir ekonomikos krizę: nuo 2008 m. iki 2012 m. pabaigos statybos ir infrastruktūros darbų ES sumažėjo 16 %.

Kad pakeistų šią pavojingą tendenciją, veikiančią visą Europos ekonomiką, Komisija pasiūlė siekti, kad per metus centrinės valdžios pastatų būtų renovuota dvigubai daugiau – 3 %. Be to, ji rekomenduoja, kad būtų renovuota 2 % viso pastatų fondo.

Tam reikia daug nacionalinių valdžios institucijų pastangų ir didelių viešojo bei privačiojo sektoriaus investicijų planų. Šalims, kurių deficitas tebėra mažesnis negu ES deficito riba, laikinai suteikta naujų su biudžeto tikslais susijusių lankstumo galimybių. Naujų lėšų dabar turėtų būti skiriama ekonomikos augimą skatinantiems veiksmams – taip pat statybos sektoriuje.

Be to, Komisija, vadovaudamasi abipusiškumo principu su pagrindiniais ES prekybos ir investicijų partneriais, stengiasi sudaryti sąlygas Europos statybos įmonėms paprasčiau vykdyti veiklą už ES ribų ir dalyvauti viešuosiuose konkursuose.

Statyba. Bendroji rinka bendrovėms Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 18/07/2014 |  Į puslapio pradžią