Denna webbplats arkiverades den 18/07/2014
18/07/2014

Sökväg

Näringsliv och företagande

Kluster

Kluster

Nästan 40 procent av arbetstagarna i EU jobbar på företag som ingår i ett kluster – en grupp företag inriktade på specifik tillverkning, som ligger nära varandra och behöver varandras specialiserade expertis, tjänster, resurser, leverantörer och kompetens. Observationsorganet European Cluster Observatory har identifierat omkring 2 000 viktiga kluster som bidrar till innovation, tillväxt och sysselsättning i EU.

Kluster är en hörnsten i EU:s industribas och har gett oss många innovativa produkter som har format vår ekonomiska historia – från stålverken i Lorraine och Saarland till besticktillverkningen i Sheffield, från sidendistriktet i norra Italien till metallbearbetning i Alperna.

”Kluster är en viktig del av regionernas utveckling. De främjar lokala tillgångar och optimerar resurser och idéer. De är en hörnsten i EU:s industribas och bör så förbli. De har spelat denna roll i århundraden. För att de ska kunna fortsätta med det måste vi mångdubbla våra kluster i världsklass genom ökat samarbete över gränserna och spetskompetens.”

Sådana industricentrum är först och främst ett marknadsfenomen. Många kluster bildas spontant tack vare naturliga konkurrensfördelar, till exempel förekomsten av en viss naturtillgång i regionen. När ett kluster har bildats bidrar marknadskrafterna till att gynna framväxten av andra leverantörsled i trakten. Ett högteknologiskt centrum har till exempel vuxit upp kring Stuttgart för att förse lokala biltillverkare som Daimler och Porsche med bildelar. 

Men kluster uppstår inte alltid spontant. Under de senaste åren har framsynta politiska strategier, företagsinitiativ eller förstklassiga universitet och forskningsinstitut spelat en viktig roll för att bilda starka kluster. EU-kommissionen arbetar för att stärka befintliga kluster och stödja framväxten av kluster inom nya affärsområden.

Ett viktigt mål är att utvidga klustrens omfattning och främja samarbete över gränserna. Kluster utvecklas bäst i en miljö som präglas av företagaranda och olika synergieffekter mellan lokala företag. Men i den globala konkurrensen är det också viktigt att vara del av globala värdekedjor och ett konstant innovationsflöde.

Ett utmärkt exempel på anpassningsförmåga är Sassuolo, en liten stad i centrala Italien som under århundraden har varit ett viktigt centrum för tillverkning av kakel och klinker – tack vare den höga kvaliteten på leran utanför staden. Med tiden har dock lerlagren tömts. Men tack vare innovation och ständig kompetensutveckling är Sassuolo och Faenza (som gav sitt namn till lergodsindustrin – fajans på svenska) än i dag viktiga referenspunkter för klinkerföretag. De bidrar nu med kompetens i stället för råvaror.

Läs mer

Senaste uppdatering: 16/09/2014 |  Till början