Táto stránka bola uložená do archívu dňa 18/07/2014
18/07/2014

Navigačný riadok

Priemysel a podnikanie

Klastre

Klastre

Takmer 40 % európskych zamestnancov pracuje vo firmách, ktoré sú súčasťou klastru – skupiny firiem zameraných na špecifickú výrobu nachádzajúcich sa v tej istej oblasti a využívajúcich špecializované odborné znalosti, služby, zdroje a dodávateľov. Európske stredisko pre monitorovanie klastrov identifikovalo v Európe približne 2 000 štatisticky významných zoskupení, ktoré sústavne prispievajú k zvýšeniu inovácií, rastu a zamestnanosti v Európe.

Preto je jasné, že klastre sú jedným zo základných stavebných kameňov európskeho priemyslu a zdrojom mnohých inovatívnych produktov, ktoré sa stali míľnikmi európskych hospodárskych dejín – od oceliarní v Lotrinsku a Sársku až po príbory zo Sheffieldu, od výroby hodvábu v severnom Taliansku (v súčasnosti líder v oblasti farbenia látok) až po kovovýrobu v Alpách.

„Klastre sú kľúčovým prvkom regionálneho rozvoja. Napomáhajú rozvoju silných stránok regiónov a optimalizácii zdrojov a nápadov. Sú a naďalej by mali zostať piliermi priemyselnej základne Európy. Túto úlohu zohrávajú už celé stáročia. Aby sa zaistilo, že ju budú plniť aj v budúcnosti, musíme byť ambiciózni – musíme naše klastre svetovej úrovne zmnohonásobiť pomocou zvýšenej cezhraničnej spolupráce a dosiahnutia špičkovej kvality.“

Takéto aglomerácie sú prevažne výsledkom dopytu na trhu. Mnohé klastre vznikajú spontánne v dôsledku prirodzenej konkurenčnej výhody, akou je napríklad prítomnosť nerastných zdrojov. Po tom, ako klaster vznikne, vygenerujú sa v dôsledku pôsobenia trhových síl blízke dodávateľské reťazce. Napríklad v okolí Stuttgartu vznikol klaster špičkových výrobcov automobilových dielcov, ktorý zásobuje miestnych výrobcov áut (napríklad Daimler a Porsche).

Ale klastre nevznikajú vždy len spontánne. V posledných rokoch boli z hľadiska vzniku silných zoskupení kľúčové efektívne verejné politiky, podnikové iniciatívy, špičkové univerzity a výskumné inštitúty. Európska komisia je odhodlaná pomáhať pri posilňovaní existujúcich klastrov a ich vytváraní v nových oblastiach.

Kľúčovým cieľom je rozšíriť rozsah európskych klastrov a podporiť medzinárodnú spoluprácu. Klastre sa najlepšie vyvíjajú v prostredí, pre ktoré je charakteristická chuť podnikať a rôzne synergie medzi miestnymi firmami. Avšak v mimoriadne konkurenčnom a globalizovanom svete je navyše dôležité byť súčasťou globálnych hodnotových reťazcov a stáleho toku inovácií.

Dobrým príkladom toho, ako sa prispôsobiť súčasnému ekonomickému prostrediu, je Sassuolo, malé mesto na severe Talianska, ktoré je po celé stáročia významným centrom výroby dlaždíc. Klaster vznikol vďaka vysokej kvalite hliny v okolí mesta. Ale v priebehu storočí sa zdroje vyčerpali. Napriek tomu ostávajú Sassuolo a Faenza (z názvu druhého mesta pochádza aj slovenský výraz fajansa) vďaka inováciám a neustálemu zlepšovaniu zručností získaných v priebehu storočí aj dnes pojmom pre firmy vyrábajúce dlaždice – namiesto surovín dnes čerpajú zo svojej špičkovej odbornosti.

Ďalšie informácie

Posledná aktualizácia: 16/09/2014 |  Na začiatok