Ši tinklavietė buvo archyvuota 18/07/2014
18/07/2014

Naršymo kelias

Pramonė ir verslumas

Įmonių branduoliai

Įmonių branduoliai

Beveik 40 % Europos darbuotojų dirba bendrovėse, priklausančiose vadinamiesiems branduoliams, t. y. įmonių grupėms, kuriose dėmesys telkiamas į tam tikrą gamybą, kurių įmonės yra netoli viena kitos ir kurių veiklos pagrindas – specializuota kompetencija, paslaugos, ištekliai, tiekėjai ir gebėjimai. Europos įmonių grupių stebėjimo centras nustatė, kad Europoje yra apie 2000 statistiškai reikšmingų įmonių branduolių, kurie nuolat prisideda prie inovacijų didinimo, augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo Europoje.

Todėl aišku, kad šie branduoliai yra Europos pramoninės bazės šerdis. Juose sukurta daug novatoriškų Europos ekonomikos istoriją formavusių produktų. Kaip pavyzdžiai paminėtinos Lotaringijos ir Saro krašto plieno liejyklos, Šefildo stalo įrankių gamyba, Šiaurės Italijos šilko rajonas (dabar tapęs avangardinės tekstilės dažymo vieta) ar Alpių regiono metalo pramonė.

„Įmonių branduoliai yra pagrindinis regioninės plėtros elementas. Jie skatina įvertinti vietos pranašumus ir geriausiu būdu panaudoja išteklius ir idėjas. Jie yra Europos pramonės ramstis ir turi juo išlikti. Šį vaidmenį įmonių branduoliai atliko per amžius. Kad užtikrintume, jog įmonių branduoliai išlaikytų tokią padėtį ir ateityje, mūsų užmojai turi būti platūs. Turime gausinti mūsų pasaulinio lygio branduolių skaičių didindami tarptautinį bendradarbiavimą ir gilindami kompetenciją.“

Tokios aglomeracijos yra daugiausia rinkos formuojamas reiškinys. Daug įmonių branduolių sukuriama spontaniškai dėl natūralių konkurencinių pranašumų, tokių kaip tam tikro ištekliaus buvimas regione, kuriame jie atsirado. Branduoliui susiformavus, rinkos jėgos paprastai pradeda skatinti netoliese plėtoti tiekimo grandines. Pavyzdžiui, Štutgarto apylinkėse susikūrė klestintis aukštųjų technologijų automobilių dalis gaminančių įmonių branduolys, tiekiantis detales vietos automobilių gamintojams, tokiems kaip „Daimler“ ir „Porsche“. 

Tačiau įmonių branduoliai ne visada atsiranda spontaniškai. Pastaraisiais metais kuriant tvirtus branduolius svarbi buvo į ateitį orientuota viešoji politika, verslo iniciatyvos arba aukščiausio lygio universitetai ir mokslinių tyrimų institutai. Europos Komisija yra tvirtai įsipareigojusi padėti stiprinti esamus branduolius ir sudaryti palankias sąlygas kurti branduolius naujose verslo srityse.

Vienas pagrindinių tikslų yra plėsti Europos branduolių veiklos užmojus ir skatinti tarptautinį bendradarbiavimą. Branduoliai geriausiai plėtojasi aplinkoje, kuriai būdinga verslumo dvasia ir vietos bendrovių sąveika. Tačiau labai konkurencingame ir globalizuotame pasaulyje taip pat nepaprastai svarbu būti pasaulinių vertės grandinių dalimi ir nuolat diegti inovacijas.

Puikus sumanumo pavyzdys – Vidurio Italijos miestelis Sasuolas, kuris jau daug šimtmečių yra vienas svarbiausių plytelių gamybos centrų. Šis plytelių gamybos branduolys atsirado dėl miesto apylinkėse randamo aukštos kokybės molio. Tačiau slenkant amžiams molio atsargos išseko. Nepaisant to, dėl inovacijų ir nuolatinio per šimtmečius įgytų įgūdžių tobulinimo Sasuolas ir Faenca (nuo kurio kilo žodis „fajansas“) ir šiandien yra vieni svarbiausių orientyrų plyteles gaminančioms bendrovėms – tik dabar daugiau dėl praktinių žinių, o ne žaliavų.

Daugiau informacijos

Paskutinį kartą atnaujinta: 16/09/2014 |  Į puslapio pradžią